VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Prima vooruitzichten

Tijdens de bespreking van het jaarverslag en de vaststelling van de jaarrekening vroeg de VEB vele malen tevergeefs het woord. Toen president-commissaris Bax de beraadslagingen wilde sluiten, nam de VEB daarom zelf het initiatief. Het onattente functioneren van Bax was irritant en verstoorde een soepel verloop van de vergadering. Wel helder en wakker waren ceo John Paul Broeders en cfo Jack de Krey in de toelichting op het jaarverslag en de jaarrekening en in de beantwoording van de vragen.

Vopak heeft het goed gedaan in 2006. De totale bedrijfsopbrengsten stegen van 687 miljoen naar 781 miljoen. Het bedrijfsresultaat ging 27 procent omhoog naar 216 miljoen. Het nettoresultaat kwam uit op 147 miljoen. Een sterke groei die zich in 2007 zal voortzetten. Wereldwijde economische groei, toenemende productspecificaties met vraag naar additionele opslagruimte en vooral de afstand tussen plaatsen waar producten gevonden of geproduceerd worden en de plaatsen waar deze geconsumeerd worden, voeden de aspiraties om het grootste tankopslagbedrijf ter wereld te worden. Groeiscenario’s kunnen makkelijk gefinancierd worden met een gestegen eigen vermogen van 604 miljoen in 2005 naar 671 miljoen in 2006. Het wordt oppassen voor een te grote dominantie op de markt!

Een succes was ook de roce met een crescendo van 16,5 procent in 2005 naar 19,4 procent in 2006. Van de winst per aandeel van 2,08 euro krijgen de aandeelhouders bij een pay-out van 36 procent een dividend van 0,75 euro in contanten (2005: 0,60). Een verzoek om keuzedividend werd niet gehonoreerd. Voor de komende jaren wordt een stijging van de winst per aandeel van gemiddeld 10 procent verwacht.

Ook Vopak doet mee aan het haasje-overspel beloningen. Zowel het vaste salaris als de variabele beloning gaat dit jaar omhoog. De VEB waarschuwde voor de loonspiraal, kreeg applaus, maar was de enige tegenstemmer! Het stemsysteem uit de onmondige aandeelhouderstijd is daar debet aan. Verder tekende de VEB bezwaar aan tegen de hardnekkige afwijkingen van de code-Tabaksblat. Van commissaris Van der Vorm die via HAL 48 procent van de aandelen heeft, en de beschermende Stichting Vopak kan de VEB niet winnen. De 71-jarige president-commissaris Bax die zowel in de leiding als in de discussie een zeer zwakke indruk maakte, meldde bij de sluiting dat commissarissen op 72-jarige leeftijd aftreden. Een jaar te laat voor deze voorzitter die niet van vragen houdt.