VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De erfenis

Draka is getroffen door het plotselinge overlijden van Frits Fentener van Vlissingen. Hij was zowel meerderheidsaandeelhouder als president-commissaris. Zijn opvolger Fritz Frölich gedacht hem als één van de vaders van Draka. Tegenover de minderheidsaandeelhouders was hij beminnelijk en autocratisch. Zeggenschap was belangrijk en de minderheidsaandeelhouders hebben moeten aanvaarden dat bij de vorming van Comteq (50,1% Draka, 49,9% Alcatel) de zeggenschap werd verkregen in ruil voor een nadelige verhouding bij de inbreng van activa.

Toelichting bij zijn beslissingen gaf Fentener van Vlissingen selectief. Dat met Alcatel een echte ‘bleeder’ werd binnengehaald, die ook na reorganisatie nog steeds niet winstgevend is, hebben de aandeelhouders eigenlijk pas later aan de resultaten kunnen zien. Waarom zijn keuze überhaupt op die verliesmakende delen van Alcatel was gevallen heeft hij nooit duidelijk aangegeven. Ook het samenwerkingscontract met Alcatel is nog steeds niet bekend en de minderheids-aandeelhouders worden nog steeds onaangenaam verrast door voorheen onbekende elementen hieruit. Zo blijkt dat Draka aan Alcatel jaarlijks een boete moet betalen, zolang het er niet in slaagt een meerderheidsbelang te verkrijgen in de Chinese joint-venture met YOMC.

Echt ‘groot geld’ is de putoptie die Draka aan Alcatel heeft verleend. Draka kan vanaf 1 juli van dit jaar verplicht worden om Alcatel’s belang in Comteq te kopen. De putoptie heeft een eeuwigdurende geldigheid, zodat Alcatel het voor haar goede moment kan afwachten. Het bestaan van die putoptie is pas kortgeleden bekend gemaakt, hoewel deze al op 1 juli 2004 is verstrekt. In het jaarverslag over 2004 was hierover nog geen mededeling gedaan. Pas in het jaarverslag over 2005 is hiervoor een voorziening van 137 miljoen euro getroffen. De vraag is of dit genoeg zal zijn en hoeveel het de onderneming uiteindelijk kan gaan kosten. Het bestuur legde uit dat in een voorkomend geval een ‘fair value’ berekening door een externe partij afgewacht moet worden. De vraag naar het rendement op deze investering ontweek het bestuur. Gelet op de resultaten bij Comteq kan daar voorlopig niet teveel van worden verwacht.

De resultaten van Draka lijken te verbeteren. Het resultaat bij Cableteq zit in een stijgende lijn en de verliezen bij Comteq nemen af. Turnaround ceo Artanian, inmiddels afgetreden, heeft de onderneming geherstructureerd naar een divisiemodel waarvan betere commerciële resultaten worden verwacht. Maar het resultaat over 2005 was zonder een ‘carry forward’ belastingbate van 10 miljoen euro nog negatief. Voor 2006 verwacht het bestuur een volumegroei, geen verdere prijsdalingen in de glasvezelkabel en vooruitgang richting het strategische doel voor 2007, namelijk een ebit van 5 procent, ofwel ongeveer 90 miljoen euro (2005: 2% en 37 miljoen).
De nieuwe 4%-convertible, geheel geplaatst bij instituten, wordt nu door de instituten met winst doorverkocht, ook aan particuliere beleggers. Het bestuur zegde toe te overwegen om ook eens particuliere beleggers een kans te geven op inschrijving.

De raad van commissarissen bestaat nu uit zeven leden, waarvan drie nieuw zijn benoemd. De VEB stemde tegen de benoeming van Harold Fentener van Vlissingen omdat deze indirect grootaandeelhouder is en daardoor ongeschikt voor de taak van onafhankelijk toezichthouder.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net