VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Tevredenheid troef

Er was alle reden voor een tevreden aandeelhoudersvergadering: een mooie dividenduitkering in contanten van 41 procent, uitstekende vooruitzichten – weliswaar niet in het jaarverslag, maar ter vergadering gepresenteerd – van 10 procent winstgroei per jaar voor de komende jaren (39,3% ebitgroei in het eerste kwartaal van dit jaar) en een toenemend aantal terminals: 74 in 29 landen.

Maar de VEB plaatste toch ook enkele kanttekeningen: bij de nog immer achterblijvende opslag van de steeds duurder wordende olie in de Verenigde Staten, waar vorig jaar reeds op is gewezen; bij het laten voortbestaan van een Stichting Vopak die 695.000 beschermingspreferente aandelen beheert en deze bij optie kan opnemen, terwijl de in de raad van commissarissen vertegenwoordigde Hal al 47,4 procent van de aandelen in bezit heeft; bij een variabele beloning voor de directie, die voor 20 procent van het vaste salaris op het verwezenlijken van niet-gepubliceerde want koersgevoelige persoonlijke doelstellingen is gebaseerd; bij het grote aantal commissariaten van de herbenoemde voorzitter Bax (vier voorzitterschappen en drie gewone commissariaten); bij precies hetzelfde aantal voorzitterschappen en commissariaten van oud-bestuursvoorzitter Carel van den Driest, die als tweede niet onafhankelijke commissaris werd benoemd. De VEB heeft dan ook tegen beide benoemingen gestemd.

Er waren veel vragenstellers, waaronder de Duitse zustervereniging van de VEB die vooral inging op de toekomstige energiesituatie. De directie antwoordde dat juist door Vopak ook veel andere dan olie- en gasproducten worden opgeslagen. Biodiesel is daarin een welkome nieuwe ontwikkeling. Op een vraag van de Duitse zustervereniging over het gevaar van een overname, werd door de directie met stelligheid ontkennend geantwoord.

Ook de Vereniging Maatschappelijk Ondernemen stelde veel vragen over het naleven van hun codes door het bedrijf zelf en door de toeleveranciers. Uit antwoorden op vragen van anderen kwam met name naar voren dat Vopak steeds moeizamer ingenieurs en andere vaklieden kan vinden voor de bouw van nieuwe terminals, waarvoor ook de materialen, vooral staal, steeds duurder en moeilijker verkrijgbaar worden.