VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ruimte voor investeringen

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Vopak werden de resultaten van het eerste kwartaal bekendgemaakt. Het bedrijfsresultaat, exclusief bijzondere posten, is met 22 procent gestegen. De bijzondere posten zijn echter sterk negatief, zodat van de stijging inclusief deze posten slechts 4 procent overblijft. Bestuursvoorzitter Carel van den Driest was optimistisch over heel 2005. In alle divisies waren de ontwikkelingen positief, ook in de chemie, het zorgenkindje van 2004. Alleen in Latijns-Amerika daalde het bedrijfsresultaat door valuta-effecten.

Naar verwachting zal het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten 6 tot 10 procent toenemen in 2005. Deze mededeling gaf bij de aandeelhouders geen aanleiding tot groot optimisme over de ontwikkeling van de beurskoers. Er werd immers geen uitspraak gedaan over de groei van de winst per aandeel. Bij de ontwikkeling van de winst per aandeel moet rekening worden gehouden met een eenmalige belastingbate in 2004. Hierdoor werd in dat jaar de winst met 14 miljoen euro positief beïnvloed. Toch nam in 2004 de winst per aandeel niet toe, maar daalde iets.

Van den Driest is, gezien de moeilijke markt in de chemie in 2004, wel tevreden over de resultaten. Buiten de chemieopslag in Europa en Noord-Amerika ondervonden de divisies de positieve invloed van de gestegen vraag naar opslag en overslag van olieproducten. De nettoschuld is gedaald tot 500 miljoen. Deze daling was vooral het gevolg van de verkopen van niet-kernactiviteiten. Het desinvesteringsprogramma, gestart in 2003, is nu afgerond. Er is weer voldoende ruimte voor investeringen en overnames. Hiermee is al begonnen. De in 2004 begonnen bouw van de terminals te Shanghai en Singapore ligt goed op schema.

Gezien de gunstige ontwikkeling in de oliemarkt zal Vopak starten met uitbreiding van de capaciteit in Europoort voor stookolie en vliegtuigbrandstof. Ook is een joint venture getekend met de Iraanse nationale petrochemische industrie. De bedoeling is een industriële terminal te bouwen voor de export van bulkchemicaliën. Onlangs is met de Gasunie een samenwerkingscontract getekend voor het ontwikkelen van een ontvangstterminal voor vloeibaar aardgas.
Van den Driest kondigde zijn vertrek aan per 1 januari 2006. De huidige vice-voorzitter John Paul Broeder zal hem gaan opvolgen. De commissarissen willen in de volgende aandeelhoudersvergadering Van den Driest als commissaris voordragen. De VEB wees erop dat na deze benoeming een tweede commissaris niet meer voldoet aan de in de code-Tabaksblat genoemde eisen voor onafhankelijkheid.

Bij de bespreking van de Code bleek dat Vopak op meer punten aan de Code gaat voldoen dan in het afgelopen jaar het geval was. Er zijn na deze aandeelhoudersvergadering geen commissarissen meer met meer commissariaten dan het in de Code genoemde maximum. Ook wordt de variabele beloning voor een groot deel gekoppeld aan duidelijke criteria. Aan het verzoek uit 2004 te zoeken naar een peer group kan volgens de raad geen gevolg worden gegeven omdat te weinig beursgenoteerde bedrijven voldoende vergelijkbaar zijn.