VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onduidelijk beloningsbeleid

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Vopak, actief in de tankopslag en logistiek van vloeibare chemische producten en olieproducten, was het warm. Toch was iedereen vol aandacht toen bestuursvoorzitter Carel van den Driest de positieve cijfers over het eerste kwartaal presenteerde. Het bedrijfsresultaat van de kernactiviteiten, steeg met vier procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2003. De invloed van de daling van de dollar werd gecompenseerd door goede operationele activiteiten van de divisie Olie Europa en de hoge bezettingsgraad in Latijns-Amerika. Zowel in Rotterdam als in Estland profiteerde Vopak van de gestegen vraag naar opslagcapaciteit. Daarentegen daalde het bedrijfsresultaat van de chemiedivisie met negen procent. In deze opslagsector ziet Vopak voorlopig ook geen verbetering.

In dit kwartaal zijn de desinvesteringen, met een totale opbrengst van 222 miljoen euro, afgerond door verkoop van de chemicaliëntankers, de Zwitserse binnenvaartvloot en de warehouseactiviteiten. Mede hierdoor liepen de schulden terug tot onder de vijfhonderd miljoen euro. Vopak richt zich nu op investeringen. Deze zullen dit jaar naar verwachting tweehonderd miljoen euro bedragen. Hieronder is begrepen zestig miljoen euro voor de vierde Vopak-terminal in Singapore op het Jurong Island, die in 2005 in gebruik zal worden genomen.

De vooruitzichten voor 2004 blijven ongewijzigd. Er wordt een bedrijfsresultaat uit de kernactiviteiten verwacht van minimaal 150 miljoen euro, evenveel als in 2003. Bij deze raming is rekening gehouden met een ten opzichte van het voorgaande jaar lagere dollar en een vertraging in de opleving van de chemische sector. Daar Vopak geen kwartaalcijfers publiceert, moet tot eind augustus worden gewacht of de opleving van de wereldeconomie een positieve invloed heeft op de bedrijfsresultaten van het bedrijf.

In het kader van de corporate governance code stond het bezoldigingsbeleid op de agenda. Bij de bespreking ervan bleef het onduidelijk voor de aandeelhouders op welke concrete financiële doelstellingen de hoogte van de variabele beloning wordt bepaald. Uit concurrentieoverwegingen moeten deze doelstellingen volgens de remuneratiecommissie geheim blijven. Ook de jaarlijkse toetsing van het totale beloningspakket aan dat van vergelijkbare ondernemingen kon niet nader worden geconcretiseerd. Verder zijn voor de toekenning van opties geen prestatiecriteria bekend. Toen op de gestelde vragen geen nadere informatie werd gekregen, moest de VEB wel tegen het voorgestelde bezoldigingsbeleid stemmen.

Op de andere punten, waarop de onderneming nog niet voldoet aan de code, werden wel toezeggingen gedaan. De twee commissarissen, die op dit moment meer dan vijf commissariaten hebben, deelden aan de vergadering mee dat deze grens in de volgende vergadering niet meer zal worden overschreden. Het stemrecht op de financieringspreferente aandelen zal worden berekend op basis van de reële beurswaarde en niet op de koers van uitgifte.