VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Draka blijft optimistisch

Medio mei 2001 stond boven het ava-verslag in Effect: ‘optimisme troef’. Medio september 2001 (halfjaarbericht) Draka: Sterke resultaten dankzij China; Draka mikt op positie in de wereldtop. Medio december 2001 (naar aanleiding van derde kwartaal): 350 banen verdwijnen in verband met teruglopende resultaten in de sector telecommunicatie Europa en USA; op zijn vroegst in tweede helft 2002 weer aantrekkende markt; China blijft echter goed gaan. Medio maart 2002 (jaarverslag/persbericht): Draka wil bij top-5 van de wereld en streeft verdubbeling van de omzet na; op middellange termijn optimistisch. Geslaagde emissie converteerbare obligaties. Medio mei 2002 (aandeelhoudersvergadering): Draka verwacht forse daling nettowinst in eerste halfjaar 2002, gevolgd door herstel in tweede helft van het jaar.

Dit was Draka tussen twee aandeelhoudersvergaderingen in een nutshell: een mix van ambitieuze doelstellingen op (middellange) termijn, optimisme voor de toekomst op kortere termijn, een (naar Draka’s verwachting) tijdelijke daling binnen sectoren die aan circa dertig procent van de concernomzet bijdragen en drastische maatregelen om de kosten van die sectoren te reduceren.

De beurs reageerde daags voor de vergadering met een forse koersdaling en tijdens de vergadering toonden de aandeelhouders hun gemengde gevoelens. De vergadering was echter toch wel onder de indruk van de positieve visie van het bestuur: “de telecommarkt heeft de bodem bereikt en in de tweede helft van het jaar trekt de vraag weer aan, echter onvoldoende om de aanvankelijke terugval voor het gehele jaar te compenseren”. Dit betreft, zoals gezegd, circa eenderde van de activiteiten. De ontwikkeling van de overige activiteiten wordt als “gezond” gekenmerkt.

Momenteel hebben 5 à 7 producenten gezamenlijk een (wereld)marktaandeel van ruim 50%. Bij deze grootste kabelproducenten bestaat er een duidelijke consolidatietrend. Draka zegt hieraan actief mee te doen om daarmee in die wereldtop een rol van betekenis te blijven spelen. Nu de autonome groei tijdelijk stagneert, moeten overnames bijdragen aan de doelstelling: omzetverdubbeling binnen vijf jaar.

Het bestuur is ervan overtuigd dat de stagnatie slechts tijdelijk is. Behalve in landen met een infrastructurele inhaalbehoefte, zoals China, is de investeringsbereidheid binnen de telecommunicatiemarkt nihil. Dit veroorzaakt natuurlijk ook prijsdalingen. Ook binnen de IT-markt lopen de investeringen terug. Maar nogmaals: dit zou tijdelijk zijn en als in de loop van 2002 de voorraden zijn afgenomen, wordt een toename van de vraag verwacht. Mocht de verwachte vraag (met name naar glasvezel) echter uitblijven dan volgen er nieuwe reorganiserende maatregelen. In zijn totaliteit blijft Draka optimistisch: herstel op korte termijn.