VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bestuursversterking

Slechts twee agendapunten voor deze buitengewone aandeelhoudersvergadering: de benoeming van twee nieuwe bestuurders en een kleine statutenwijziging. Helaas ontbrak op de agenda een toelichting over de recente ontwikkelingen. Sinds medio april is de koers driekwart gedaald tot circa tien euro, zijn er twee winstwaarschuwingen gegeven en is de CFO Hans van der Ven na elf maanden alweer vertrokken. De eerste winstwaarschuwing dateert van 21 mei, een forse resultaatdaling voor het eerste halfjaar. Draka was daarmee een van de laatste die met een waarschuwing kwam.

Andere beursgenoteerde kabelfabrikanten hadden hun vooruitzichten al bijgesteld, getuige ook de koersdaling van ruim dertig procent in de maand voorafgaand aan haar bericht. De verklaring voor de late waarschuwing luidde dat Draka eerst zicht wenste te krijgen op de resultaten van april. Aangezien de cijfers pas na drie weken beschikbaar waren, kon niet eerder bericht worden over de tegenvallende situatie. En passant meldde CEO Jan van Kesteren dat hij al na enkele dagen de kerncijfers van de voorgaande maand al op zijn bureau heeft.

Een verband tussen de late winstwaarschuwing en de emissie van de converteerbare obligatielening in maart was te ver gezocht, aldus Van Kesteren. Telecombedrijven bestellen nu eenmaal zeer kort voor levering. Daarbij komt nog dat de prijzen voor glasvezel (singel mode) zijn gehalveerd en de vraag met veertig procent is gedaald. Van Kesteren wist niet of de dip tijdelijk of langdurig was.

Eind april kreeg hij hierover pas duidelijkheid en gaf een winstwaarschuwing. Op 8 augustus volgde de tweede waarschuwing. De pijn zit hem niet alleen in de tele- en datacommunicatiemarkt. Ook de Chinese activiteiten blijken tegenvallende ontwikkelingen te melden. Voor het gehele jaar verwacht Draka een positief netto resultaat, echter hierop moet de aangekondigde reorganisatievoorziening van 36 miljoen euro na belasting nog in mindering worden gebracht. Feitelijk zal Draka dit jaar een nettoverlies laten zien aan haar gewone aandeelhouders. De vergadering verzocht Draka om beter en duidelijker te communiceren met de financiële wereld over de gang van zaken. Helaas hoeven beleggers binnenkort nog niet te rekenen op kwartaalrapportages. Pas als dit verplicht wordt gesteld, zal Draka overgaan tot deze rapportages.

Zoals gezegd: de feitelijke agenda bestond uit slechts twee items. Als eerste de promotie van twee operationele directeuren tot leden van de raad van bestuur. Zij behouden dezelfde taken, echter hebben van de commissarissen geen extra verantwoordelijkheden en concrete doelstellingen meegekregen, anders dan winst maken. Over de opvolging van CFO Van der Ven konden nog geen mededelingen gedaan worden. Zijn snelle vertrek hing in elk geval niet samen met de slechte resultaten en drastische koersdaling.

Het tweede punt was de beperkte statutenwijziging. Een van de wijzigingen was het schrappen van de leeftijdsgrens voor commissarissen door veranderende wetgeving. Daarbij wenste Draka geen alternatief voor een maximale zittingsduur van een commissaris in te voeren. De VEB vindt een termijn van twaalf jaar voor een commissaris het maximum. Presidentcommissaris Frits Fentener van Vlissingen, grootaandeelhouder en commissaris sinds 1985, stelt dat de inwerkperiode voor een commissaris vaak enkele jaren is. Pas na zes jaar kent hij een onderneming als Draka volledig en kan hij pas goed zijn functie uitoefenen. Een beperking van de termijn tot twaalf jaar is in zijn ogen te kort.