VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Optimisme troef

Kabelproducent Draka straalde op de algemene aandeelhoudersvergadering veel vertrouwen in de toekomst uit. Met 60 ondernemingen in 25 landen haalde Draka in het afgelopen jaar een 56 procent hogere omzet en een 44 procent hoger resultaat. Voor dit jaar verwacht Draka ten minste een hogere nettowinst van 10 procent. Vooral de groei in de glasvezelmarkt draagt daartoe bij. In 2000 was deze 35 procent en in 2001 verwacht men 30 procent. De afkalvende economische groei en de financile crisis in de telecommunicatiebedrijven deren Draka niet volgens het bestuur. Dat terwijl s werelds grootste producent Corning een winstwaarschuwing afgaf.

Draka heeft echter een productlanden en regiospreiding die het bedrijf veel minder kwetsbaar maakt dan enkele concurrenten. Zo zorgen de laagspannings- en de speciaalkabels (vliegtuig en auto-industrie) voor het grootste deel van de omzet. Tevens is Draka actief in Noord- en Zuid-Amerika, Azi en Noord- en Zuid-Europa.

Wist u, dat in een BMW zon twee kilometer kabel gaat? In de nieuwe Mercedes zelfs vijf kilometer door de vele elektrische functies. Draka heeft een mooie autonome groei van 12 procent. Toch is dat niet voldoende om in de race met de andere spelers aan de top te blijven. Men wil oprukken naar op zijn minst de vijfde plaats op de wereldmarkt waar men momenteel zevende is. Daarom zocht de onderneming naar overnamekandidaten, vooral in Amerika omdat daar de ontwikkelingen vandaan komen. Bestuursvoorzitter S. van Kesteren is van mening dat er slechts ruimte is voor vijf grote spelers op de wereldkabelmarkt. En daar wil hij een van zijn. De anderen die in de rij staan, zijn Pirelli, Alcatel, General Cable, Superior Telecom en de Japanners Sumitomo en Furukawa.

De gemiddelde groei in omzet en winst is sinds 1986 zon 15  20 procent per jaar. Dat blijft het streven. In percentage bleef in 2000 het bedrijfsresultaat met 44 procent iets achter ten opzichte van de omzet + 56 procent. De winst per aandeel bleef achter met een stijging van 22 procent door een emissie van preferente aandelen, het keuzedividend en de conversie van obligaties. Waar de VEB ook uitleg over wenste, was de procentuele daling van het nettoresultaat ten opzichte van de netto-omzet van 6 procent in 1999 tot 5,6 procent in 2000. Financile lasten zijn hiervan de oorzaak.

Vorig jaar werden de statuten gewijzigd in de zin dat aandeelhouders meer invloed krijgen. De raad van commissarissen, met als voorzitter de heer F.H. Fentener van Vlissingen, hield echter de benoeming van leden van het college in eigen hand.Tijdens deze algemene aandeelhoudersvergadering deed de raad van commissarissen het voorstel mevrouw Fentener van Vlissingen, dochter van de voorzitter, te benoemen tot commissaris. De grootaandeelhouders stemden in. Meer dan bezwaar maken kan de algemene aandeelhoudersvergadering niet doen. En daarnaast hopen dat zij de aanbevelingen van de commissie-Peters ter harte neemt.