VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Weer Van Ommeren?

Met de benoeming van Jack de Kreij tot nieuwe CFO van Vopak is de raad van bestuur versterkt tot drie personen. De Kreij is afkomstig van PricewaterhouseCoopers. In die hoedanigheid is hij betrokken geweest bij de splitsing van het fusieproduct Vopak. Van de commissarissen heeft de nieuwe financiële man de opdracht gekregen om een nieuw ERP-systeem te implementeren.

Het vorige ERP-systeem heeft de aandeelhouders 75 miljoen euro gekost en bleek ongeschikt. Daarnaast moet De Kreij ook de communicatie intern en extern transparanter maken. Om die reden zal Vopak overgaan tot het publiceren van kwartaalcijfers, mogelijk vanaf het eerste kwartaal 2003, maar anders pas een jaar later. Vopak-topman Carel van den Driest kon geen verklaring geven om de cijfers niet vanaf het derde kwartaal 2003 te rapporteren.

Voormalig IHC Caland topman Jan Bax werd tijdens de vergadering benoemd tot commissaris. Met deze benoeming volgt hij president-commissaris Dirk de Kat op. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 17 juni had hij aangegeven af te treden, zodra een geschikte opvolger was gevonden. Met het aftreden van De Kat, is de raad van commissarissen nog niet naar behoren samengesteld. Vopak zal tijdens de aandeelhoudersvergadering van 23 april volgend jaar nader berichten over een verdere invulling van de raad.

Naast de benoemingen, gaf Van den Driest een toelichting op de huidige gang van zaken. De vermogenspositie is in het derde kwartaal verbeterd. De netto schuld is met 63 miljoen euro gedaald tot 757 miljoen. Ook in het vierde kwartaal verwacht Van den Driest een verlaging van de netto schuld. Voor de rest van het jaar handhaaft Vopak de eerder uitgesproken verwachting: netto resultaat, exclusief buitengewone lasten en pensioenlasten, voor het tweede halfjaar is gelijk aan het eerste halfjaar. Dit is mogelijk door de krachtige vraag vanuit de olie-industrie en het op peil houden van de resultaten in de chemiesector.
Toch kan Vopak de kostenstijgingen, vooral toegenomen verzekeringspremies en pensioenlasten, nog niet volledig doorberekenen aan de klant. Voor 2002 zal Vopak een eenmalige storting in het pensioenfonds van tien miljoen euro doen. Om de dekkingsgraad op 105 procent te krijgen, verstrekt het bedrijf daarnaast nog een achtergestelde lening van tien miljoen euro aan het fonds.

Door verdere verlaging van het kostenniveau tracht Vopak haar resultaten te verbeteren. Vooral de kosten van het hoofdkantoor moeten nog lager. Daartoe treft de onderneming dit halfjaar wederom een voorziening van vijf miljoen euro. Naast vermindering van ondersteunende functies, zal het hoofdkantoor terugkeren naar het oude hoofdkantoor van Van Ommeren aan de Rotterdamse Westerlaan. Door de afstoting van de chemische distributie, de terugkeer van Carel van den Driest en de verhuizing naar de Westerlaan, is nu de vraag hoe lang de naam Vopak behouden blijft.