VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VOPAK per kwartaal?

De VOPAK aandeelhoudersvergadering van gisteren (26 april) is rumoerig verlopen. De opgewekte en positieve inleiding van topman Ton Spoor stond in schril contrast met de werkelijke gang van zaken. VOPAK zag in 2000 een uittocht van de voormalige Van Ommeren bestuurders Hendriks en Westenbrugge en Van Ommeren-commissaris De Kluis. De synergievoordelen (12,7 miljoen euro) bleven beduidend achter bij de uitgesproken verwachting n last but not least: operationeel was er sprake van een resultaatdaling. Wanneer men van de door VOPAK gepresenteerde operationele verbetering (7,9 miljoen euro) de eenmalige pensioenbate (11 miljoen euro) en de synergievoordelen (12,7 mln euro) aftrekt, dan resteert een duidelijke daling bij de gewone activiteiten.

Verder was er discussie over de rol van HAL, dat inmiddels 39,11 procent van de aandelen VOPAK in handen heeft. Op 2 november 2000 werd HAL topman Van der Vorm benoemd als commissaris van VOPAK. Met Van der Vorm waren - zo antwoordde president-commissaris De Kat - geen afspraken gemaakt. Hij zal zich houden aan de wettelijke regels. Dus mag HAL haar aandelenbelang ongestoord uitbreiden (zelfs tot boven de 50%). Een opmerkelijk tolerante houding voor een onderneming die anderzijds niet gediend is van het bod van 1 miljard dollar op de opslag-activiteiten. Deze opslag-activiteiten zijn nu verantwoordelijk voor tweederde van het bedrijfsresultaat.

Het laatste discussiepunt betrof de kwartaalcijfers. Vr de aandeelhoudersvergadering had de Raad van Commissarissen al vergaderd. Daarbij waren de voorlopige cijfers over het eerste kwartaal 2001 op tafel gekomen en besproken. De definitieve cijfers waren volgens De Kat over twee weken gereed, maar ook die worden niet publiek gemaakt. De VEB vroeg om over te gaan op kwartaalrapportage, maar dat verzoek werd afgewezen. VOPAK volstond met de uitspraak dat de ontwikkelingen in het eerste kwartaal de uitgesproken winstverwachting ondersteunden. Op de VEB-vraag Wie van de bestuurders en commissarissen heeft bezwaren tegen kwartaalcijfers? ging geen enkele hand omhoog. De administratie van VOPAK is er nog niet klaar voor. Met dat excuus kan men volgend jaar natuurlijk niet meer voor de dag komen.

De in het jaarverslag uitgesproken verwachting van een winstgroei tussen 19 en 21 procent voor afschrijving goodwill werd in de jaarvergadering bevestigd. Na afschrijving van goodwill zal sprake zijn van 8 10 procent winstgroei. Met name de opslagactiviteiten presteerden in het eerste kwartaal goed, terwijl de chemische distributie (eerder als conjunctuurongevoelig aangemerkt) last had van de tegenvallende Amerikaanse economie. De winstprognose klinkt positief, maar is bij nader inzien minder verrassend. Wanneer men immers bij VOPAKs winst over 2000 het effect van de overname van Ellis & Everart optelt, de te behalen synergievoordelen binnen VOPAK (18 miljoen euro) en het rendement (rentebesparing) op de ingehouden winst toevoegt, komt men op een grotere toename uit. Autonoom wordt er kennelijk niet op verbetering gerekend. De aandelen VOPAK noteren inmiddels zon 8 keer de verwachte winst 2001, een waardering die duidelijk maakt dat beleggers nog niet overtuigd zijn van de daden van het huidige bestuur.