VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Minderheidsaandeelhouders onfair behandeld

Een groot aantal kleine aandeelhouders was op de buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) van Exendis afgekomen voor een toelichting op de voorgestelde management buyout (mbo). President-commissaris Bremer van de ontwikkelaar van oplossingen op het gebied van energieconversie, energievoorzieningen en meet- en regelsystemen, deelde mede dat 72 procent van het geplaatste kapitaal was vertegenwoordigd en dat voor de goedkeuring van de mbo 640.000 stemmen nodig waren. Gelet op het belang van de grootaandeelhouders - vader en zoon Jankovich en Hofmeister die gezamenlijk 1.138.000 aandelen houden - was het dus bij voorbaat al duidelijk dat de mbo zou worden goedgekeurd.

Voor de aandeelhouders die de aandeelhoudersvergadering van 17 april 2008 niet hadden bijgewoond, presenteerde directeur Bela Jankovich nogmaals de achtergrond van de mbo. Op een aantal vragen van de VEB over de berekening van het pro-forma vermogen van ruim 8,5 miljoen euro per 1 juli 2008 waarop de dividenduitkering van 4,50 tot 4,80 euro per aandeel zal zijn gebaseerd, werd door hem een adequate toelichting gegeven.

Een van de aanwezige aandeelhouders was van mening dat voor aandeelhouders een hogere opbrengst zou kunnen worden bereikt wanneer Exendis doorgaat als beursgenoteerde onderneming en op termijn aan een strategische partner wordt verkocht. Bremer deelde echter mede dat na een zorgvuldige evaluatie de raad van commissarissen tot de conclusie is gekomen dat de mbo toch de beste optie is.

De VEB en fondsbeheerder Frans Faas van Recalcico, dat 10 procent van de aandelen houdt, zijn uitvoerig ingegaan op de door KPMG afgegeven fairness opinion. Het bod van 5 miljoen euro van het management team op de aandelen van de actieve werkmaatschappijen van Exendis is gelijk aan 6,67 keer de ebit (winst voor belastingen, rente en belastingen) over het boekjaar 2007. Het bezwaar van de VEB richtte zich in de eerste plaats op het feit dat Exendis geen enkele cijfermatige informatie wilde verstrekken over de toekomstige scenario’s, terwijl zij deze wel aan KPMG had verstrekt! Aandeelhouders hebben dus geen mogelijkheden om te beoordelen of het bod echt wel zo “fair” is als Exendis beweert. De VEB heeft mede daarom tegen de voorgestelde mbo gestemd. Ook Faas vond dat bestuur en commissarissen onzorgvuldig om was gegaan met de belangen van de minderheidsaandeelhouders waarop Bremer enigszins ontstemd raakte. Veel verder dan dat dit absoluut niet het geval was, kwam hij echter niet.

Aan aandeelhouders zal nu een interim-dividend van 1,50 euro per aandeel rond 30 juni worden uitgekeerd en kort daarop een dividend van 2,50 tot 3,00 euro per aandeel. Het slotdividend na de liquidatie dan wel de verkoop van de aandelen Exendis volgt dan in de loop van 2008. Bremer gaf aan dat gestreefd wordt naar afronding van het proces voor het einde van het jaar. De VEB heeft zich onthouden van stemming over het interim dividend van 1,50 euro.

Na de mbo zal Exendis doorgaan als een niet operationele vennootschap tot naar verwachting 31 december 2008. Bela Jankovich is afgetreden als statutair directeur en in zijn plaats is Frank van Westen benoemd. Op een vraag uit de zaal naar nadere details antwoordde Bremer dat Van Westen niet is betrokken bij de mbo en dat zijn tijdsbesteding op een dag per week wordt geschat. Verder treedt vader Jankovich af als commissaris en wordt hij opgevolgd door zoon Bela Jankovich.