VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voer voor speculanten

DVRG en RT Company zonder strategie

Het is een drukte van jewelste in het financiële kaartenhuis van George Tóth. In de afgelopen weken kwam de strategie van de twee beursfondsen die hij controleert – RT Company en DVRG – op losse schroeven te staan. Laten we beginnen bij DVRG. Daar werd in de aandeelhoudersvergadering van 18 mei jl. een nieuwe strategie aangekondigd. In plaats van het nemen van participaties in beursfondsen, wilde DVRG zich nu richten op infrastructuur, de aanleg van kabels en leidingen. Daarin zou een omzet van 80 tot 120 miljoen euro moeten worden gerealiseerd.

Als basis van deze infrastructuurtak moest de overname van Trebax dienen. Trebax is een bedrijf met een omzet van 3 miljoen euro, een nettowinst van 200.000 euro en werd overgenomen voor slechts 500.000 euro. Te mooi om waar te zijn! Een overname tegen een koers-winstverhouding van 2,5. Bovendien werd een tweede man aangesteld naast George Tóth: Leen van Drongelen. Van Drongelen had ruime ervaring in de infrastructuursector en hij voerde al gesprekken met mogelijke overnametargets in de infrastructuursector.

Op 6 september, drieenhalve maand na de aandeelhoudersvergadering, is van die strategie niets meer over. DVRG maakte op die dag bekend dat:
“zij in overleg is over de mogelijkheden om haar deelneming DVRG Infra Holding BV en de in maart 2006 verworven onderneming Trebax Infra BV, door middel van een management buy-out, als zelfstandige onderneming verder te laten gaan onder leiding van de heer L. van Drongelen. Middels de verzelfstandiging wordt een bredere basis gelegd voor DVRG Infra Holding BV om haar toekomstplannen, het uitgroeien naar een middelgrote aannemer in de infrastructuur, te realiseren.”

Dat cryptische bericht roept vooral vragen op. Waarom kan die groei niet binnen DVRG plaatsvinden? Waarom wordt aan het management verkocht? En: welke prijs wordt voor dit bedrijf ontvangen? DVRG hult zich in stilzwijgen.

Op 8 september, twee dagen later, komt een tweede bericht. Nu blijkt Trebax niet aan het management, maar aan een ‘professionele investeerder’ te zijn verkocht. Let wel: twee dagen later. Over de kersverse COO wordt gemeld: “De heer L. van Drongelen heeft besloten om zijn functie als COO binnen de Vries Robbé Groep NV neer te leggen, nu met de verzelfstandiging van de sectie infrastructuur de continuïteit van Trebax Infra BV is gewaarborgd.”

Sommige bronnen wijzen op ruzie tussen Tóth en Van Drongelen, maar van de kant van DVRG wordt dat niet bevestigd. Wie weet wat de strategie van DVRG nu is, moet het maar zeggen.

En dan RT Company. Daar meldde Tóth al op 30 juni jl. dat gesprekken plaatsvonden over mogelijke samenwerking of overname. De koers steeg toen kortstondig met 6  procent. Vanaf 7 juli werd op basis van exclusiviteit met een mogelijke koper onderhandeld. Die koper bleek echter minder happig dan verwacht en op 30 augustus maakte RT Company bekend dat de onderhandelingen zouden worden voortgezet tot 15 oktober. Weer steeg de koers, ditmaal tot 17 procent hoger. En vandaag komt RT Company met halfjaarcijfers. Het bedrijf had in de eerste zes maanden slechts één inkomstenbron: 346.000 euro dividend uit Apollo Invest en houdt daar een nettowinst van 126.000 euro aan over. Verder worden de gesprekken met de mogelijke koper de komende weken voortgezet. Vandaag werd de hoogste koers bereik van 1,10, maar liefst 12,5 procent hoger dan de slotkoers van donderdag.

Of die partij een contant bod op de aandelen RT Company uitbrengt moet worden betwijfeld. Bij een overname op 1,10 zou deze aandeelhouder 120 procent meer betalen voor de aandelen die Tóth nog maar recent tegen 50 eurocent heeft verkregen. Waarschijnlijker is dat Tóth iemand heeft gevonden die zijn belang wil overnemen of die – tegen inbreng van onbekende activa – een meerderheidsbelang in RT Company wil verwerven.

Speculanten doen er goed aan de grafiek van de afgelopen twee jaar te bekijken. Sinds de VEB waarschuwde voor de overwaardering van DVRG en RT Company zijn beide fondsen fors in waarde gedaald. DVRG daalde van omgerekend 16 euro op de eerste waarschuwing van 8 april 2005, naar 3,59 euro vandaag en RT Company zakte van omgerekend 4,00 euro naar 1,02 euro. Geen weduwen en wezenfondsen. Maar de belegger moet natuurlijk zelf zijn beslissingen nemen. Wij zijn er alleen om u te informeren.