VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Afgeslankt in rustig vaarwater

Na een forse afslanking is Exendis een kleine, technisch hoog ontwikkelde onderneming die volgens het bestuur goed op koers ligt met een veelbelovende toekomst. De omzet daalde van 15,9 miljoen in 2005 naar 6,5 miljoen euro in 2006 door deconsolidatie van de voormalige Duitse dochter iaE en verkoop van de activiteiten op het gebied van laagfrequente transformatoren. De directie was zeer tevreden met het resultaat over 2006. Ook zonder bijzonder baten van 1,4 miljoen euro werd het verlies van 2005 omgebogen in een winst.

De kernactiviteiten van Exendis zijn energieconversie en betrouwbare energie-voorziening in de marktsegmenten mobiliteit, duurzame energie en infrastructuur. De VEB verzocht om het bedrijfsresultaat per segment te vermelden, maar uit concurrentieoverwegingen zal hiertoe niet worden overgegaan. De directie zei volledig achter de in het jaarverslag 2006 gegeven toekomstverwachting te staan: in 2007 een licht stijgende omzet en een bedrijfsresultaat in lijn met 2006. Uiteraard onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Exendis beschikt over een zeer ruime liquiditeitspositie van 3,9 miljoen euro. Op de vraag van de VEB hoe dit bedrag in de toekomst zal worden aangewend, bleef de directie vaag. In algemene termen werd gesteld dat de onderneming nu in rustig vaarwater is beland en dat in de toekomst stap voor stap zal worden beoordeeld hoe verder te gaan. Daarom wil de directie ook geen uitspraak doen welk pay-out percentage in de toekomst zal worden nagestreefd. In antwoord op de vraag van de VEB naar de compensatiemogelijkheden van het niet gewaardeerde fiscale verlies van 1,1 miljoen euro werd meegedeeld dat mogelijk een deel kan worden gerealiseerd.

Dit zal dan de effectieve belastingdruk kunnen verlagen. In de vergadering van vorig jaar zijn de kwartaalrapportages en de notering op Euronext aan de orde geweest. Aan de VEB werd gemeld dat niet zal worden overgegaan tot kwartaalrapportages en dat de noodzaak dan wel wenselijkheid van het handhaven van de notering op Euronext van jaar tot jaar zal worden bezien.

De jaarvergadering waarin 66 procent van het geplaatste kapitaal was vertegenwoordigd, werd voorgezeten door commissaris Bremer die oud-directeur J.B. Jankovich als president is opgevolgd. Vanwege zijn verleden als directeur was voorzitterschap van de raad niet conform de code-Tabaksblat, maar Jankovich blijft wel commissaris. Mede gelet op de omvang van de onderneming, voldoet Exendis nu naar eigen zeggen aan de bepalingen van de code-Tabaksblat.