VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Schoon scheepje?

In 2006 wordt Exendis weer winstgevend, verwacht het bestuur. Vier jaar op rij zijn verliezen gemaakt omdat een fusie met een partner in Duitsland dramatisch is verlopen, omdat anderszins tegenslag werd ondervonden, en omdat niet tijdig een adequaat beleid werd gevoerd. Het belang in Duitsland is nu weg en in Nederland is sterk ingekrompen. Er is veel werk verzet om ‘schoon schip’ te maken, maar de omzet is vergeleken met vijf jaar geleden meer dan gehalveerd en van het eigen vermogen is nog maar een kwart over. Het hoofdkantoor was veel te groot geworden; dit wordt nu ook verkocht en voor een derde teruggehuurd.


Exendis maakt nu nog batterijsystemen voor elektrische fietsen en voor vrachtwagens, transformatoren en inverters voor schepen, spoorweg- en defensiesystemen, meetapparatuur voor melkstallen, en tenslotte joysticks voor bedieningspanelen. Allemaal nichemarkten waarop men nu serieus probeert om weer vooruit te komen. Voor de werkmaatschappij is een sterker management aangesteld, dat naar meerdere EU-landen de export wil gaan opzetten. De afgelopen vier jaar is ondanks alle problemen het productenpakket wel vernieuwd. Gevraagd of al die producten nu winstgevend zijn, antwoordde het bestuur alleen dat de winstgevendheid "breed" wordt gedragen en de onderneming ook zonder de boekwinst op het verkochte hoofdkantoor winst boekt.

Het bestuur wilde niet vertellen welke concrete doelstellingen worden gebruikt voor budgettering en voor toekenning van bonussen: "het speelt de concurrentie in de kaart als we ze bekend zouden maken". In antwoord op vragen vertelde het bestuur wel dat het interne systeem van risicobeheersing zodanig strak is dat op de tiende van iedere maand de resultaten van de voorgaande maand besproken kunnen worden. Het bevestigde echter niet dat dan ook de halfjaarcijfers wel eerder dan gepland (26 september) gepresenteerd zouden kunnen worden. Daarbij zouden bijvoorbeeld vakanties wel eens in de weg kunnen zitten. De aandeelhouders moeten dus nog lang wachten voordat het goede nieuws ook feitelijk wordt bekendgemaakt.

Exendis heeft er volgens het bestuur voor gezorgd dat alle ontslagen werknemers inmiddels weer een nieuwe baan hebben gevonden. Ook voor de aandeelhouders is dat een plezierige mededeling, maar tevens een goede les. Van alle ‘stakeholders’ is de aandeelhouder uiteindelijk de enige die daadwerkelijk schade lijdt als een fusie verkeerd loopt, als er tegenslag ontstaat en als daarop beleidsmatig ook nog eens fout gereageerd wordt.

Sommige aandeelhouders zijn al enige jaren erg kritisch over het bestuur. Gevolgen heeft dat tot nu toe echter nog niet gehad. Wel zijn nu de commissarissen vervangen, die al negentien, respectievelijk achttien jaar toezicht hielden op de gang van zaken. Zij kwamen alleen al op grond van de code-Tabaksblat niet meer in aanmerking voor herbenoeming. Aangebleven zijn vader en zoon Jankovich. Vader Jankovich is president-commissaris, is voormalig bestuurder en bezit ruim 5 procent van de aandelen. Zoon Jankovich is de enige directeur en heeft bijna 30 procent van de aandelen. Het lijkt wel alsof Exendis nog steeds als een familiebedrijf wordt bestuurd. In het belang van een onafhankelijk toezicht heeft Exendis daarom een goede president-commissaris van buiten nodig. De termijn van Jankovich senior loopt in 2007 af, dus zou in lijn met de code-Tabaksblat zo’n benoeming volgend jaar geagendeerd kunnen worden.