VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op koers

Speciaalchemieconcern DSM heeft over 2007 een beperkte omzetstijging van vijf procent gerealiseerd (zeven procent autonoom) tot 8,8 miljard euro. Het bedrijfsresultaat daalde fractioneel van 834 miljoen tot 823 miljoen euro en de nettowinst bleef met 563 miljoen euro vrijwel gelijk aan het vorige boekjaar. Door een herwaardering van de antibiotica-activiteiten met 150 miljoen euro kwam de nettowinst echter ruim 20 procent lager uit op 429 miljoen euro.
Ook was er het afgelopen jaar enige tegenwind bij de Nutrition divisie waar DSM te maken had met snel oplopende grondstofkosten.

De doorgevoerde prijsverhogingen en een besparingsprogramma van 100 miljoen euro moet deze divisie weer op de rails zetten. Pharma presteerde daarentegen goed met dank aan een incidentele piek in de antibioticaprijzen en realiseerde een stijging van het bedrijfsresultaat (EBIT) van ruim veertig procent tot 93 miljoen euro. Ook de divisie Industrial Chemicals, die op de nominatie staat om te worden afgestoten en verantwoordelijk is voor 30 procent van DSM’s bedrijfsresultaat, boekte goede resultaten met een 15 procent stijging van het bedrijfsresultaat bij een marge van tien procent.

De vooruitzichten voor 2008 zijn goed, aldus Sijbesma. DSM verwacht in het eerste kwartaal van 2008 een 20 procent stijging van het bedrijfsresultaat voor bijzondere posten en een hoger bedrijfsresultaat voor het gehele jaar.

Al met al heeft Feike Sijbesma, sinds mei 2007 bestuursvoorzitter van DSM, een redelijke start gemaakt. De in 2005 gedefinieerde strategie Visie 2010 lijkt te werken. Een jaar eerder dan voorzien kon september vorig jaar al een evaluatie gemaakt worden waarbij direct de marge- en rendementsdoelstellingen aangescherpt werden. Tevens werd de omzetdoelstelling voor China verhoogd van 1 naar 1,5 miljard euro. DSM transformeert zich sneller dan voorzien tot een Life Science en Material Science onderneming en het productportfolio krijgt steeds meer focus.

Oude pareltjes als de kunstmestdivisie en de elastomeren- en melamineactiviteiten staan te koop, terwijl de businessunit special products (een range van middelgrote basischemicaliën) inmiddels is verkocht. De antibiotica worden ondergebracht in een joint-venture met een Chinese partner. Deze partner kan tegen lagere kosten produceren, terwijl DSM de hoogwaardige kennis inbrengt. Voor de citroenzuuractiviteiten wordt nog een joint-venture partner gezocht. Acquisities in de gebieden, waarop gefocust wordt, zullen versneld worden.

In de relatief korte tijd van ruim zes jaar heeft DSM een ongekende metamorfose ondergaan. Deze omschakeling kan in 2008 praktisch voltooid zijn en is met aanvaardbare financiële consequenties uitgevoerd. Het innovatieprogramma wordt verder opgevoerd en is succesvol met ruim vijftig nieuwe producten in 2007 (een ruime verdubbeling ten opzichte van 2006). Een verder versnelde groei wordt slechts gelimiteerd door organisatie en beschikbaarheid van de juiste mensen in de snel globaliserende onderneming. Op een vraag van de VEB zegde DSM toe te zullen bekijken of de risicoanalyse in het jaarverslag meer gekwantificeerd kan worden. Hierdoor wordt namelijk inzichtelijk wat de financiële impact is van de meest relevante risicofactoren waar DSM mee wordt geconfronteerd.

Ook de kolenreservekwestie kwam vanzlefsprekend aan de orde. In de media is hierover al uitgebreid bericht naar aanleiding van de brief die de VEB DSM hieromtrent had gestuurd.DSM is namelijk nog altijd eigenaar van zowel enkele mijnen in Limburg als van enkele concessies die haar het recht geven om deze mijnen te exploiteren. In de vergadering gaf Sijbesma aan dat gelet op de grote onzekerheid ten aanzien van de prijsontwikkeling van kolen voor de lange termijn en de hoge aanloopkosten voor ontginning, een discussie over de waardering van deze voorraad prematuur te vinden. Als het tot exploratie mocht komen, dan zal DSM deze activiteit op afstand zetten, aldus Sijbesma.

DSM had vorig jaar het plan opgevat om een loyaliteitsdividend in te voeren. Nadat de Ondernemingskamer DSM vorig jaar had verboden dit loyaliteitsdividend in te voeren, meldde DSM zich hierbij neer te zullen leggen en niet in cassatie te gaan tegen deze uitspraak. Inmiddels heeft de Hoge Raad echter geoordeeld dat een dergelijk loyaliteitsdividend niet in strijd zou zijn met de wet. De VEB wilde daarom in de vergadering de toezegging van DSM dat zij op geen enkele wijze alsnog een vorm van loyaliteitdividend gaat invoeren. DSM wilde hier helaas niet aan, en gaf aan een eventuele wetswijziging hieromtrent af te wachten.
DSM heeft een goed momentum geschapen en lijkt met de gekozen markten goed gepositioneerd voor verdere groei.