VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Benoeming cfo Schwalb

Het was het enige agendapunt: de benoeming van Rolf-Dieter Schwalb, tot voor kort cfo van Beiersdorf, tot cfo van DSM. President-commissaris Herkströter meldde dat geen verzoek was ontvangen voor het toevoegen van agendapunten. Een aandeelhouder wilde over het dividendbeleid spreken en de VEB wilde de plannen om het langdurig bezit van aandelen DSM te belonen met extra dividend graag toetsen op nut en consequenties, maar beide verzoeken werden niet gehonoreerd. Na de vergadering is er alle gelegenheid om hierop uitgebreid in te gaan, beloofde Herkströter. En dat gebeurde ook.

Met een onbetekenend aantal (proxy) stemmen tegen werd Schwalb bij acclamatie benoemd. Met betrekking tot de cash bonus van bestuurders gebruikte de VEB de gelegenheid om er nog eens op te wijzen dat correcte vaststelling ervan nog steeds niet controleerbaar is, omdat niet bekend is welke doelen aan het begin van een kalenderjaar zijn geformuleerd (onder meer de hoogte van de vrije kasstroom en de operationele winst).

Elverding antwoordde hierover in discussie te zijn met de externe accountant. Een haalbare oplossing lijkt dat de accountant jaarlijks onder geheimhouding over de geformuleerde kortetermijndoelstelling wordt geïnformeerd. Hij kan dan later op basis daarvan een verklaring over de correcte vaststelling van de bonussen afleggen aan de aandeelhouders. Wellicht een idee dat navolging verdient.