VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onder controle?

 Ook na het vertrek van George Tóth doet De Vries Robbé Groep (DVRG)het nog altijd op haar manier. DVRG richt zich tegenwoordig vooral op het verkopen van spullen via internet en als ondersteuning daarvoor een (kleine) vastgoedtak aanhoudt. Een maand later dan de wet voorschrijft vroeg zij haar aandeelhouders in een buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) om uitstel voor het opmaken van de jaarrekening over 2007. Ook stond de benoeming van de accountant voor het boekjaar 2008 op de agenda, terwijl voor niemand duidelijk was welke accountant dit zou moeten worden.

Aangezien president-commissaris Gerrit-Jan Houweling wegens gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn, zat Cees van Steijn de vergadering voor. Deze voormalig interim bestuurder van Newconomy, Priority Telecom en meest recent Blue Fox) stelde dat de vergadering rechtsgeldig bijeengeroepen was. De VEB maakte tegen deze constatering echter onmiddellijk bezwaar. Ondanks herhaaldelijk verzoeken van de VEB waren de vergaderstukken niet opgestuurd. Bovendien ontbrak iedere toelichting op de agenda. Enkele minuten voor aanvang van de bava bleek deze er toch opeens te zijn. Door deze fratsen was het volgens de VEB niet mogelijk voor aandeelhouders om tot goede besluiten te komen. Ondanks deze eerste kanttekening van de VEB werd de vergadering door Van Steijn toch voortgezet.

Het belangrijkste punt was natuurlijk het verzoek om meer tijd voor het opmaken van de jaarrekening. Probleem was echter dat DVRG dit verzoek een maand te laat deed, omdat de wet bepaalt dat binnen vijf maanden na het aflopen van het boekjaar een dergelijk verzoek gedaan moet worden. Toen de VEB dit ter sprake bracht, keken de heren achter de tafel – inclusief de notaris - plots heel verbaasd. Financieel directeur Cor van der Maarel (die dezelfde functie onder Tóth bekleedde), deed nog een poging deze pijnlijke kwestie te omzeilen door aan te geven dat de voorlopige cijfers wel bekend waren gemaakt. De VEB bracht daar tegen in dat die niet door de accountant waren goedgekeurd, waardoor ze niet voldoen aan de regelgeving en ze bovendien slechts beperkte waarde voor de beleggers hebben. Overigens wilde Van Steijn ook niet zeggen in hoeverre de voorlopige cijfers zouden afwijken van de uiteindelijke cijfers in het nog te publiceren jaarverslag.

De redenen voor het gevraagde uitstel waren op zijn minst vreemd te noemen. Bij de ene grote tak, het verkopen van goederen via internet, bleken problemen met de administratie te zijn. Van der Maarel gaf aan dat de software door DVRG zelf was ontwikkeld. Het programma was vervolgens in het vierde kwartaal van 2007 getest, waarna het in het eerste kwartaal van 2008 in gebruik werd genomen. In deze laatste periode, dus na de tests, kwamen de problemen echter pas naar boven, waardoor de gegevens voor de jaarrekening niet op tijd beschikbaar waren. Pikant detail is dat DVRG een externe partij heeft moeten inschakelen om de problemen met haar eigen software op te lossen. Overigens bleek de raad van commissarissen pas tegelijk met de accountant ingelicht te zijn, dus ruim nadat het probleem geconstateerd was. Deze toelichting, alsook de redenen gegeven voor het verzoek, dwongen de VEB tegen te stemmen.

De andere grotere tak van DVRG, het vastgoed, had een heel ander probleem. Daar konden de cijfers nog niet door de accountant goedgekeurd worden, omdat nog geen taxatierapporten beschikbaar waren. Volgens Van der Maarel ging het taxeren van de kleine objecten redelijk snel, maar hadden ze problemen met een aantal grote projecten. Het totale taxeren zou zo’n twee maanden in beslag nemen. Waarom dan pas in juni alsnog een verzoek tot uitstel werd gedaan, bleef de vraag. Van der Maarel wilde namelijk niet op deze kwestie ingaan, al stelde hij dat het taxeren ‘niet was blijven liggen’.

Hoewel er dus nog geen door de accountant goedgekeurde jaarrekening op tafel lag, wilde DVRG wel alvast een accountant voor het jaar 2008 benoemen. Welke accountant dat was, bleek echter niet uit de agenda. Een toelichting op de agenda was voorafgaand aan de vergadering niet te vinden. Toen de VEB dit naar voren bracht, zag Van Steijn in dat dit geen fatsoenlijke gang van zaken was. Hij haalde het punt daarom prompt van de agenda. De benoeming zal nu plaatsvinden tijdens de aandeelhoudersvergadering die waarschijnlijk in september gehouden zal worden en waarin dus ook de jaarcijfers aan bod komen. Als alles nu wel goed gaat, tenminste.

Bij de rondvraag verzocht de VEB het bestuur om haar website een keer grondig onder de loep te nemen. Zo stond van Nieuwenhuizen nog steeds genoemd als president-commissaris, terwijl hij vorig jaar november al is overleden. Het op tijd en nauwkeurig doorvoeren van wijzigingen op de website lijkt echter niet het enige te zijn wat DVRG de komende periode moet doen!