VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Visie 2010

In deze vergadering heerste achter de bestuurstafel tevredenheid over de resultaten 2005 en de afronding van het vijfjarenplan Visie 2005. Weliswaar is men wat tekortgeschoten in twee van de drie doelstellingen: ebitda (16% tegen 18 á 20%) en omzet (8,2 miljard tegen 10 miljard), maar een volledige heroriëntatie van het productportfolio, inclusief enkele belangrijke acquisities, is succesvol verlopen. Dit ondanks enkele moeilijke recessiejaren.

Wat de resultaten op korte termijn betreft, werd meegedeeld dat Nutritional Products en Performance Materials zich sterk ontwikkelen, Life Science Products goed draait en Chemicals zich handhaaft. Dit zal resulteren in een resultaat over het eerste kwartaal 2006 van circa 200 miljoen euro tegen 180 miljoen in 2005. De aandacht richtte zich daarna op het nieuwe plan Visie 2010, met als belangrijkste elementen:
* Een miljard omzet in 2010 uit innovatie: oplopend per jaar zal 30 tot 70 miljoen euro extra in ontwikkeling geïnvesteerd worden.
* Nieuwe activiteiten: speciale verpakkingen, gepersonaliseerde voeding, biomedische materialen en witte en industriële biotechnologie waaraan 15 procent van de investeringen besteed zal worden.
* Operational Excellence: systeem- en efficiencyverbeteringen door het hele bedrijf met besparingen van 120 tot 170 miljoen euro per jaar vanaf medio 2006. Daarboven een aangescherpt inkoopprogramma, wat circa 100 miljoen euro per jaar zou kunnen opleveren.
* Het uitbouwen van de Triple P-reputatie (belangrijk voor een chemisch bedrijf).

Bestuursvoorzitter Peter Elverding beantwoordde vervolgens vragen over strategie en bedrijfsvoering. Hij bevestigde dat het kapitaalgebruik beter kan. Het plan is de gearing op te voeren van de huidige 15 procent tot circa 30 á 35 procent door geplande investeringen in winstgevende groei. De investeringen zijn momenteel lager dan de afschrijvingen omdat in de slechte jaren de investeringen om kasstroomredenen teruggeschroefd zijn. Dat betekent dus niet dat de investeringen in autonome groei binnen het huidige portfolio gelimiteerd zijn. Energie past niet in die portfolio, maar de kasstroom is zo aantrekkelijk, dat desinvestering beter nog wat kan wachten.

Uit concurrentieoverwegingen wilde Elverding liever niet aangeven hoe de winst en de investeringen geografisch verdeeld zijn. Wel zal wat meer aandacht aan de concurrentie gegeven worden. Ook werd hier vermeld dat bijvoorbeeld China een winstgevendheid heeft die op het concerngemiddelde ligt. Over de waarde van de Gist-Brocades-acquisitie zei hij tenslotte dat het een effectieve manier was om DSM een biotechnologische poot te geven, waarop nu velerlei nieuwe activiteiten gebouwd worden. Daarenboven is Nutritional Products een groot succes. Het niet-passende Bakery Ingredients is goed verkocht, terwijl anti-infectives zeker niet kansloos is. Het doel is om de laatste in twee, drie jaar naar een ebitda-marge van 16 procent te brengen.

De rest van de vergadering, waar 244 aandeelhouders met 92,5 miljoen aandelen 39,3 procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigden, verliep in rust en harmonie. Alle te nemen routinebesluiten – jaarstukken, decharge, uitkering dividend, inkoop en plaatsing van aandelen binnen de normale grenzen – werden met grote meerderheid aangenomen, met incidenteel een klein aantal tegenstemmende Amerikaanse aandeelhouders. Bestuurders Henk van Dalen en Chris Goppelsroeder verlaten de onderneming; de benoeming van Nico Gerardu werd goedgekeurd. Men hoopt binnenkort een nieuwe cfo gevonden te hebben. Verder werd Cees van Woudenberg als commissaris herbenoemd en Tom de Swaan als commissaris benoemd.