VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Zwijgzaam, slordig en schandalig

DSM heeft in 2004 met een 66 procent hoger bedrijfsresultaat en een 54 procent hogere nettowinst een opmerkelijke prestatie geleverd. De aandeelhouders profiteerden daarvan met een dividend van 1,75 euro en een totaal rendement van 27 procent, want de groei heeft zich ook vertaald in een stijgende beurskoers. De in 2000 gestelde doelstellingen in het strategisch plan Vision 2005 voor de nettowinst per aandeel, de marges (ebit/omzet) en de rendementen (ebit/geïnvesteerd vermogen) zijn echter (nog) niet bereikt.

De divisie voedingsspecialiteiten loopt goed, maar in de broodmarkt zit weinig groei. Die tak staat te koop: waarde 200 miljoen euro. De divisie gezondheidsproducten was eveneens succesvol met een omzet die steeg van 496 miljoen in 2002 naar 1.900 miljoen in 2004. De in 2003 van Roche overgenomen vitaminetak overtreft de verwachtingen. De afdeling industriële chemicaliën liet een mooie omzet- en resultaatstijging zien. Met de overname dit jaar van Neo Resins voor 515 miljoen zullen de cijfers verder stijgen. De pijn bij DSM zit in de Anti-Infectives, die ook in 2004 een fors verlies boekte. Er is overcapaciteit op de penicillinemarkt. Op de vraag wanneer de pijn over is, kwam geen duidelijk antwoord. De VEB suggereerde of het niet beter is afscheid van deze activiteit te nemen.

Overtuigd van de voortzetting van DSM’s sterke groei zijn we nog niet. De vraag is wat het strategisch plan voor 2006 gaat inhouden en hoe de doelstellingen voor de lange termijn er concreet uitzien. DSM bleek niet bereid daarover cijfers te openbaren. Hoe de VEB ook aandrong, er werd geen of onvoldoende opening van zaken gegeven. Bij de stemmingen die de VEB vroeg om die duidelijkheid te krijgen, werden de vele volmachten van VEB-leden ingezet. De 10.679.900 stemmen van de VEB haalden het niet tegen de stemmen die het bestuur als dekking in de achterzak had.

Veel aandacht kreeg het beloningsbeleid. Dat werd door de VEB afgekeurd, gezien de onduidelijke, niet-gekwantificeerde prestatiecriteria, een willekeurig gekozen peergroup, een bonusstijging, maar geen aanpassing van de afkoopsom en een toekenningsschema van aandelen dat bepaalt dat de bestuurders zelfs bij slechte prestaties een beloning wacht. De kwalificatie "schandalig" sorteerde veel effect bij het bestuur en de president-commissaris, tevens voorzitter van de remuneratiecommissie. Vreemd was dat DSM’s buurman, het pensioenfonds ABP, als medestrijder tegen ongegronde stijging van bestuursbeloningen ontbrak.

Volgens het jaarverslag is er van de 110 best-practicebepalingen van de code-Tabaksblat slechts één waar DSM niet aan voldoet. De VEB stelde echter vast dat op ten minste tien punten wordt afgeweken. Ook het rendement gaf het jaarverslag niet correct weer. Bestuursvoorzitter Peter Elverding beloofde meer nauwkeurigheid in de toekomst.

Op de dag van de vergadering steeg de koers van DSM na de mededeling dat het bedrijfsresultaat over het eerste kwartaal 2005 40 procent hoger zal zijn dan de 130 miljoen euro in 2004. Van nu af aan geeft DSM alle cijfers op basis van IFRS.

Een innovatie die navolging verdient was ten slotte de mogelijkheid om de vergadering via de website van DSM te volgen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net