VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Uitgesteld winstherstel

Bestuursvoorzitter Peter Elverding verwoordt in vogelvlucht nog eens de gang van zaken in 2003. Een lagere omzet (vooral door afstoting van een onderdeel met een miljard euro omzet), een 23 procent lagere netto winst op gewone bedrijfsactiviteiten (ex buitengewone bate 2003 van 207 naar 139 miljoen euro) en de inlijving van de Roche-divisie op 30 september, omgedoopt in DSM Nutritional Products (DNP). Omzet en resultaat zijn sterk gedrukt door het uitblijven van economisch herstel in Europa en de Verenigde Staten en door het feit dat ruim de helft van de afzet dollars genereert.

In euro’s gemeten noteerde deze valuta in 2003 gemiddeld twintig procent lager dan in 2002, wat een extra omzetverlies van 450 miljoen euro betekende. Vertrouwen in de toekomst blijkt uit de handhaving van het dividend, waarmee 165 miljoen euro gemoeid is, meer dus dan de behaalde netto winst.

In 2000 werd Vision 2005: Focus and Value gepresenteerd. Transformatie van een bulk- naar een fijnchemiebedrijf (hoge toegevoegde waarde, minder cyclisch), een omzet van tien miljard euro en een ebitda (bedrijfsresultaat plus afschrijvingen) die achttien procent van de omzet bedraagt. Sinds de verkoop van de petrochemische activiteiten is DSM een Life Science Company met een omzet van 7,5 miljard euro (DNP gerekend voor een geheel boekjaar), waarvan tachtig procent in specialties, en een ebitda van gemiddeld veertien procent. Het eerste kwartaal 2004 leverde een lager resultaat dan het voorgaande. Bij gelijkblijvende dollar/euro-ratio verwacht DSM in de tweede helft 2004 een verbetering van het resultaat en van het rendement op geïnvesteerd vermogen. Elverding verwacht ten aanzien van DNP (nu op genoemd gemiddelde) een sterke verbetering van het bedrijfsresultaat.

Veel wordt verwacht van jarenlang onderzoek, onder meer op het gebied van enzymen en gentechnologie. Deze hoogste graad know how vormt de basis voor een breed scala van zeer uiteenlopende producten, variërend van fitter makende drankjes en zeer gericht werkende medicijnen tot bijzonder sterke vezels als Dyneema. DSM doet veel moeite om milieubewust te produceren, waarvoor internationaal en ook tijdens de vergadering waardering blijkt te bestaan.
Ten aanzien van corporate governance gaven voorzitter van de raad van commissarissen Herkströter en Elverding te kennen in 2005 in beginsel geheel te zullen voldoen aan de code-Tabaksblat, waartoe de statuten opnieuw herzien moeten worden. Invoering van de nieuwe rapportagestandaard IFRS zal de balansverhoudingen alleen dán aanzienlijk beïnvloeden indien de pensioenverplichtingen in de cijfers geconsolideerd moeten worden (bij de keuze voor defined benefits versus defined contributions). De eisen van IFRS terzake zijn nog niet bekend.