VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Doel duidelijk dichterbij

Voor het begin van de vergadering beschrijft bestuursvoorzitter, Peter Elverding, het verdriet van familie en DSM dat het verongelukken van drie mensen in de melaninefabriek in Geleen een dag eerder teweegbracht en herdenkt de slachtoffers met een moment stilte.

De nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen, de heer C. Herkströter, meldt dat 34,5 procent van het stemgerechtigd kapitaal vertegenwoordigd is.

Elverding blijkt voldaan over de verlening van het predikaat Koninklijke en over het behaalde resultaat, gelet op het verder verslechterde economisch klimaat. DSM Petrochemicals werd verkocht aan Sabic en droeg niet meer bij aan het resultaat in de tweede helft van 2002. Energie Beheer Nederland werd eind 2001 verkocht. De winst per aandeel uit gewone bedrijfsactiviteiten daalde met 6,4 procent van 3,61 naar 3,38 euro. Per aandeel steeg het eigen vermogen van 40,49 tot 49,64 euro: een stijging van 22,6 procent.
De belangrijkste verwerving is de overname van de vitaminepoot van Roche, die pas in 2003 geëffectueerd wordt. Na integratie in Life Science Products groeit het aandeel van deze kernactiviteit in de totale omzet van vijftig naar tachtig procent. Een belangrijke stap dus naar verwezenlijking van Vision 2005: Focus and Value, de in september 2002 gepresenteerde strategie tot 2005. De transactie wordt betaald met 1,85 miljard euro en 2,24 miljoen aandelen DSM, die in de markt gekocht zijn. Volgens Elverding zal Roche een aantal veelbelovende nieuwe producten op de markt zetten.

Hij voegt er aan toe dat op korte termijn grote overnames minder gewenst zijn met het oog op de stabilisering van de eigen identiteit en de voltooiing van het integratieproces van Roche. Het streven is om autonoom te groeien met zes procent op jaarbasis. Ook antwoordt Elverding tevreden te zijn met de resultaten van bedrijven die de afgelopen jaren zijn overgenomen. Dat geldt ook voor het in 2000 overgenomen Catalytica.

De VEB maakt bezwaar als bij agendapunt 5 bevoegdheid gevraagd wordt om alle niet geplaatste aandelen uit te geven. Het aandelenkapitaal zou met 59 procent toenemen! Bij een zo wezenlijke schaalvergroting dienen aandeelhouders vooraf te worden geïnformeerd, aldus de VEB. Herkströter blijkt niet gevoelig voor het argument en de goedkeuring wordt verleend.
Bij bespreking van de statutenwijziging blijven de gewraakte artikelen over aandelenuitgifte ongewijzigd. De beperking van de zittingsduur van commissarissen zal het lopende verslagjaar intern besproken worden, hoewel Herkströter niet wil beloven dat het onderwerp een volgende keer zal worden geagendeerd.

Goodwill wordt sinds 2000 direct ten laste van de winst gebracht. De geactiveerde post van 442 miljoen euro goodwill komt vrijwel geheel voort uit de overname van Catalytica