VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Minder cyclische binnenvetter

RvC-voorzitter Wijffels meldt dat de aanwezigen 35,58 procent van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen en memoreert dat DSM honderd jaar bestaat. Voorzitter van de raad van bestuur, de heer Elverding, licht daarna het jaarverslag toe. Gezien de sterke economische teruggang en het elf septembereffect is hij tevreden dat de winst uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen nog 3,61 euro (winst per aandeel 2000 = 5,71) bedraagt. De verkoop aan de Staat van het belang in Energiebeheer Nederland voor 1.243 miljoen euro veroorzaakte de hoogste winst die ooit behaald is.

Onveranderd blijft het doel om in 2005 een omzet te behalen van tien miljard euro. De petrochemische activiteiten moeten dan afgestoten zijn. De omzet van Life Science Products en Performance Materials tezamen moet dus stijgen van drie naar tien miljard euro ofwel verdrievoudigen!

Vallen de resultaten van deze dochter zo tegen dat op goodwill, af te schrijven in twintig jaar, extra zal worden afgeschreven? “Nee”, aldus het bestuur, “product- en winstontwikkeling komen slechts later op gang omdat onvoorzien tijd moest worden besteed aan het voldoen aan standaards van toezichthoudende instanties in de Verenigde Staten. De weg is nu vrij”. De post belastingen daalde meer dan evenredig, omdat over de eerste 65 miljoen euro geen, over de volgende 200 miljoen euro 7 procent en daarboven 35 procent wordt betaald.

Bij de herbenoeming van commissarissen brengt de VEB te berde dat deze uit hun midden Cor Herkströter als voorzitter van hun college benoemd hebben ter opvolging van de niet herkiesbare Wijffels. Bij HBG was Herkströter medeverantwoordelijk voor een beleid, dat vorig jaar leidde tot een vertrouwensbreuk met aandeelhouders. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam heeft terzake zelfs de kwalificatie “wanbeleid” gebruikt. De vraag leeft of Herkströter bij DSM de aandeelhoudersvergadering zal erkennen als het gezelschap waar goedkeuring moet worden verkregen voor verstrekkende besluiten de vennootschap betreffende.Wijffels antwoordt dat dit onderwerp bekend en ter sprake is geweest. Bestuur en commissarissen van DSM zijn daarnaast in de afgelopen periode doordrongen geraakt van de grote waarde van Herkströter voor DSM en staan unaniem achter zijn benoeming tot voorzitter. Hij is niet bang voor negatieve aspecten zoals verwoord door de vragensteller.

Na uitvoerig door Elverding bedankt te zijn voor zijn verdiensten voor DSM blikt Wijffels terug. In de dertien jaar dat hij commissaris/voorzitter is geweest is DSM onherkenbaar veranderd. Dat is ook altijd de kracht van DSM geweest, dat het bereid en in staat blijft zich in korte tijd wezenlijk te vernieuwen. Na sluiting drinken commissarissen en bestuur nog geruime tijd een drankje te midden van hun aandeelhouders.