VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vision 2005

Met recht blikte de heer Elverding, voorzitter van de Raad van Bestuur, tevreden terug op de in 2000 behaalde resultaten. De in 2003 tot doel gestelde 5 tot 7 euro winst per aandeel was met 5,80 euro nu reeds verwezenlijkt. Uitvoerig ging hij in op de telkens voor vijf jaar geformuleerde strategische doelen, dit keer onder de naam Vision 2005.De teneur blijft, dat van de driepoot de eerste twee zullen worden versterkt. DSM wil vooral groeien in sectoren waar sterke groei en hoge toegevoegde waarde samengaan met stabiele (niet cyclische) ontwikkeling. Dit past in het streven om DSM minder cyclisch te maken. De mate waarin dit in de afgelopen jaren met succes reeds is gebeurd, is nauwelijks in de koers verdisconteerd: de lage koers veroorzaakt k/w-verhoudingen (ca. 8), waar koersen van vergelijkbare bedrijven in het buitenland tot k/w-verhoudingen van 15 of hoger leiden.

Van Polymers & Industrial Chemicals wil DSM de tak DSM Petrochemicals binnen afzienbare tijd afstoten. De heer Elverding onderschrijft dat de omzet van 10 miljard euro die voor 2005 haalbaar wordt geacht, exclusief 2,5 miljard euro omzet van DSM Petrochemicals is.

DSM acht e-business zo kansrijk dat er veel aandacht aan de ontwikkeling hiervan wordt besteed. DSM verzorgt voor afnemers aansluitingen op haar systemen, waardoor met lagere kosten besteld kan worden, maar ook bijna tijdloos wordt waargenomen hoe de vraag verschuift aan het einde van de bedrijfskolom bij de eindgebruiker. De potentie hiervan is dat grote besparingen te bereiken zijn in processen zowel als door sneller genformeerd te zijn.

Het aandeel DSM noteert in Amsterdam en Zrich. De aanvraag van notering in New York wordt niet overwogen, mede vanwege de omstandigheid dat 25 tot 40 procent van het uitstaande aandelenkapitaal voortdurend in Amerikaanse handen is.

Een aandeelhouder maakte bezwaar tegen het opheffen van de mogelijkheid om dividend te ontvangen in de vorm van stock dividend (voor Belgische ingezetenen heeft stockdividend nog voordelen). De heer Elverding merkte op, dat bij dividend in contanten geen aandelen behoeven te worden ingekocht om kapitaalverwatering te compenseren, dat dit jaar de mogelijkheid van stockdividend niet meer geopend kon worden en men voor de toekomst de gedachten nog eens zou bepalen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net