VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Koningin neemt afscheid

De laatste publieke aandeelhoudersvergadering van Econosto stond onder leiding van een nieuwe president-commissaris. Jan van der Zouw, bestuursvoorzitter van de nieuwe eigenaar, hanteerde voor het eerst de voorzittershamer. Nadat Eriks haar openbaar bod op de technische handelsonderneming uit Rotterdam medio juni van dit jaar al gestand had gedaan, stond deze vergadering in het teken van een statutenwijziging.

De Koningin wenst hierin namelijk niet langer voor te komen. Zij heeft te kennen gegeven het predicaat “Koninklijk” niet langer aan Econosto te willen verlenen na de overname door Eriks. Ook werden enkele bepalingen van de statuten aangepast in verband met het beëindigen van de beursnotering, zoals de omzetting naar een BV structuur. Dit betekent dat de overdracht van aandelen nu nog slechts mogelijk is via een notariële akte. Deze wijziging werd door 99,7 procent van de aandeelhouders (lees Eriks) goedgekeurd. De uitkoopprocedure bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam om de resterende aandelen in handen te krijgen, zal volgens Van der Zouw binnen enkele maanden kunnen worden afgerond.

In de rondvraag informeerde de VEB naar de voortgang van de integratie van Econosto in Eriks. Econosto zal een zelfstandige divisie Afsluittechniek binnen Eriks blijven onder leiding van de voormalig bestuurvoorzitter van Econosto, Frank van Os. Van Os maakt inmiddels deel uit van de raad van bestuur (rvb) van Eriks. Alle Eriks activiteiten op dit gebied worden toegevoegd aan Econosto. Hierdoor wordt Econosto de grootste onderneming op dit gebied in Europa. Per land zijn integratieteams gevormd en vooral de commerciële integratie wordt hard gestuurd door de rvb. Inmiddels zijn de eerste commerciële successen behaald, waardoor de integratie alleen maar wordt bevorderd. Tijdens deze aandeelhoudersvergadering was een ook een lid van de OR van Econosto aanwezig die Van der Zouw’s betoog over een voortvarende ontwikkeling onderschreef.

Uit de op 13 november gepubliceerde trading update van Eriks bleek dat de winstbijdrage van Econosto in het derde kwartaal boven verwachting is geweest. De overname door Eriks van haar branchegenoot wordt door beide partijen tot op heden in ieder geval als succesvol gezien. De bittere pil van het opgeven van de zelfstandigheid van Econosto, die aandeelhouders enkele maanden geleden moesten slikken, wordt daarmee enigszins verguld.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net