VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vertrouwen groeit

Dankzij de sterke conjunctuurverbetering heeft Econosto nu de volle wind in de zeilen. De marktsegmenten als petrochemie, scheepsbouw en energie groeien sterk. De totale omzet groeide in 2006 dan ook 18 procent, waarbij de omzet van de regio Midden-Oosten (22% van de omzet) zelfs met 31 procent groeide en 40 procent van Econosto’s bedrijfsresultaat genereerde. Dit bedrijfsresultaat, gecorrigeerd voor bijzondere baten, nam toe van 4,2 miljoen naar 7,4 miljoen euro. De orderportefeuille van jaar tot jaar groeide van 30 miljoen tot 90 miljoen euro, waarvan het Russische Kirishi-project met 40 miljoen euro een belangrijk deel uitmaakt.

Strategisch gezien heeft het bestuur de zaken nu goed op orde. De laatste productiebedrijven zijn verkocht, men optimaliseert schaalgrootte in de verschillende landen en rationaliseert aan de kostenkant in de bestaande Europese markten. Verder wordt voorzichtig uitgebreid in het Midden- en Verre Oosten en met name in China. Econosto mikt uitsluitend op autonome groei, waarbij men naast verdere internationalisering, ook in bestaande markten vaak kan uitbreiden naar nog niet geëxploreerde marktsegmenten binnen de kerncompetenties. De doelstellingen voor de middellange termijn, zoals ebit 5 procent (nu 3,9%), werkkapitaal/netto-omzet 25 procent (nu 25,8%) en rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen 20 procent (nu 15,4%), liggen binnen handbereik.

De converteerbare obligatielening, waarvan nog 23 miljoen uitstaat, wordt reeds in 2007 volledig afgelost en dat oogstte natuurlijk meer waardering bij de aandeelhouders dan bij de obligatiehouders. Deze operatie verlaagt de interestlasten in de periode 2007-10 met circa 4 miljoen euro, vermindert de schuldpositie aanzienlijk door de conversie in aandelen en verbetert daardoor de financiële structuur en daarmee het risicoprofiel van Econosto in belangrijke mate. De renteopslag van momenteel 190 punten kan dan op termijn ook omlaag. De wat morrende obligatiehouders die nu 6,35 procent interest incasseren, kunnen 50 procent van de obligaties omzetten in aandelen met 0 procent dividend. Hierbij merkte cfo De Vries op dat de aflossing van de convertibles een voorwaarde is voor de hervatting van het dividend en dus nu deze weg geopend wordt.

De combinatie van sterke omzetgroei, operationele kostenverlaging in absolute zin en een lagere rentelast, zal naar verwachting een positieve impuls geven aan de toekomstige winstontwikkeling. Een kernpunt blijft hoe Econosto zich beter kan wapenen tegen een conjuncturele neergang. Men zoekt dit in verhoging van het aandeel van onderhoudsprojecten (nu 60%), spreiding van omzet over regio’s en marktsegmenten, en inzet van meer tijdelijke werknemers. De vaste lasten van eigen productie is Econosto in ieder geval kwijt.

De vergadering kenmerkte zich door de grote openheid waarmee het bestuur de vele vragen van een brede groep aandeelhouders beantwoordde. Aandeelhouder en beleggingsadviseur Velseboer van XEA maakte nog een origineel punt: zijn koerstrackprogramma zou de waarschijnlijkheid van koersmanipulatie van het aandeel Econosto aantonen! Alle agendapunten, waarover een besluit vereist was, werden unaniem aangenomen. Jammer, dat de 41 aanwezige aandeelhouders slechts 22 procent van het kapitaal vertegenwoordigden; vorig jaar was dit met slechts 29 aandeelhouders nog 48 procent.