VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Uit de put

Met de opgaande conjunctuur in de rug zit Econosto voorlopig op het goede spoor. Midden 2005 keerde het tij: na een omzetdaling van nog 6,5 procent in het eerste halfjaar, kon uiteindelijk het hele jaar 2005 met 1,5 procent autonome omzetstijging afgesloten worden.

De overlevingsstrategie bestond uit a) het drastisch verlagen van de bankschulden van 79 miljoen in 2002 tot 15 miljoen euro in 2005 door het afstoten van het onroerend goed en alle niet kernactiviteiten in combinatie met reductie van het werkkapitaal; b) een strikte focus op de kerncompetenties: distributie en service van grotendeels eigen merk afsluiters en afdichtingen in drie regio’s Europa, Midden-Oosten en Oost-Azie, en c) een reductie van personeel van 2.000 medewerkers begin 2002 tot 630 eind 2005. De resultaten van 2005 kwamen dichtbij de financiële doelstellingen van dit plan: een jaarlijkse omzetgroei van minstens 3 procent (2005: +2,2%), een netto operationele marge van minstens 5 procent (2005: 3,9%) en een verhouding werkkapitaal/omzet van maximaal 25 (2005: 28,1).

Voor 2006 verwacht Econosto een stijging van omzet en bedrijfsresultaat in alle drie regio’s. Hierbij zullen de desinvesteringen en de verkoop met terughuur van onroerend goed worden afgerond. De bankschuld kan dan verder omlaag. Tevens is bijna zeker dat een zeer grote Russische order wordt binnengehaald.

In antwoord op vragen meldde het bestuur onder meer van plan te zijn de omzetgroei te stimuleren door focus op grote onderhoudscontracten, uitgevoerd met partners die andere productsegmenten toevoegen. Econosto zal zich strikt tot het huidige assortiment beperken. Een groter aandeel van het huismerk Econ in de omzet (nu 50-60%) moet margedruk compenseren. Het compensabele verlies van 43 miljoen euro beïnvloedt de toekomstige nettowinst positief. Daarentegen drukt de huur van de gebouwen de winst nu al met 1,7 miljoen euro. De aflossing van de converteerbare obligatielening moet uit de lopende kasstroom betaald kunnen worden. Verdere daling van de bankschuld kan de renteopslag op de leningen terugbrengen van 190 naar 50 basispunten. Directe concurrentie ondervindt Econosto van enkele Amerikaanse ondernemingen en van het Nederlandse Eriks. Dit beperkt de overname- en fusie-mogelijkheden, die aanzienlijke synergievoordelen zouden kunnen opleveren. Onduidelijk is nog hoe de conjunctuur-gevoeligheid is terug te brengen, anders dan door geografische spreiding van activiteiten en door verschuiving van nieuwbouw naar onderhoud. Op korte termijn is het perspectief van Econosto goed, maar voor de lange termijn is nu een heldere strategie een vereiste.

De vergadering, waar 29 aandeelhouders 48 procent van het kapitaal vertegenwoordigden, nam alle geagendeerde routinebesluiten unaniem aan.