VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nog niet achterover leunen

Ondanks moeilijke marktomstandigheden wist handelsonderneming Econosto haar operationele marge te verbeteren van 2,4 procent naar 3,4 procent. Daarmee bewijst de onderneming dat zij met haar herstelplan goed op weg is naar de beoogde marge van 5 procent in 2006-2008. Een andere belangrijke doelstelling van het herstelplan is verlaging van het werkkapitaal, dat in 2006-2008 een kwart van de omzet moet zijn. Eind 2004 was dat nog 26,4 procent van de omzet, een marginale verbetering ten opzichte van een jaar eerder. Van Os gaf aan dat werkkapitaal nog altijd topprioriteit heeft, dat Econosto er nog niet is en dat er dus niet achterovergeleund kan worden.
Het begrip omloopsnelheid is bij handelsondernemingen een belangrijke efficiencymaatstaf.

Hoe hoger die snelheid, hoe te beter. Maar een hoge omloopsnelheid van financieel directeuren is geen goed teken. Econosto heeft de derde financiële man aangesteld sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2002. Vertrok Kees Harberink eind 2003 wegens verschil van inzicht over de te nemen saneringsmaatregelen, Tom Vis is per eind april 2004 opgestapt omdat hij volgens president-commissaris Cees Knol geen behoefte had om dichter bij de operaties te staan. Sinds 1 mei is Otto de Vries, afkomstig van managementconsultantsbureau Boer & Croon, de financiële baas. Zijn takenpakket is verbetering van de interne beheersings- en controlesystemen en de te nemen financieringsmaatregelen. Op dit ogenblik onderhandelt Econosto met de banken over de voorwaarden van de faciliteit die op 30 juni 2006 afloopt. Daarna dient een nieuwe faciliteit te worden afgesloten, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de eerste aflossingstermijn van de obligatielening in juni 2007.

Sinds eind 2002 is de totale brutoschuld met 49,4 miljoen euro afgenomen tot 62,6 miljoen euro per ultimo 2004. De sterke daling komt door desinvestering van onroerend goed en niet-kernactiviteiten en door verlaging van het werkkapitaal. Desondanks voldoet Econosto nog steeds niet aan de kredietvoorwaarden, maar de contacten met de banken zijn goed zodat Econosto de uitkomst van de lopende onderhandelingen met vertrouwen tegemoet ziet.

In de komende jaren zal de schuldreductie voornamelijk uit de operationele kasstroom moeten gebeuren. Een aandeelhouder stelde voor om een claimemissie te overwegen. Met de opbrengst kan het bankkrediet verder worden afgelost, wat leidt tot lagere rentelasten en een hogere vrije kasstroom. Daarmee ontstaat voor de obligatiehouders meer zekerheid van terugbetaling.

De beurskoers van Econosto is sinds begin dit jaar bijna verdubbeld. Veel beleggers speculeren op een overname op korte termijn. Knol gaf aan dat er geen overnamegesprekken zijn geweest en dat de deur wagenwijd openstaat, gezien het opdoeken van de beschermingsconstructies. Maar Econosto is niet actief op zoek naar een koper. Eerst moet het rendementsherstel zijn afgerond en de schuldpositie verlaagd. Dat zal pas op z’n vroegst over twee jaar zijn, aldus Knol. Nu verkopen zou volgens hem leiden tot aandeelhouderswaardevernietiging. Daarmee impliceert hij dat de huidige beurskoers van circa 3 euro te hoog is.