VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Meer vitaliteit na afslanking?

Na afloop van de aandeelhoudersvergadering vroeg een aandeelhouder aan een ander: “Wat zou ik nu met mijn aandelen Econosto moeten doen? Ik sta inmiddels op 25 procent verlies.” Het antwoord was: “Je hebt je verlies door de tijd heen geaccepteerd en eigenlijk kan het na de reorganisatie nauwelijks meer slechter gaan, dus: alleen verkopen als je voor het vrijkomende geld met zekerheid een veel hoger rendement kunt maken in een andere belegging.”

Econosto heeft inderdaad een organisatiestructuur gecreëerd, waarbij het alleen maar beter kan gaan. Als er geen ernstige economische crises ontstaan en het nu toch niet lukt, ligt het niet aan de markt maar aan Econosto. Het bestuur zelf deelde immers mee dat er na de reorganisatie geen verliesgevende bedrijven meer binnen de groep zullen zijn.

In de afgelopen jaren werd besloten tot een wijziging van strategie en beleid in die zin dat de onderneming zich gaat beperken tot de handel in afsluiters, meet- en regelinstrumenten, dichtingen, slagen en koppelingen en overige supplies. Afnemers zijn olie- en gasindustrie, chemie en scheepsbouw in Europa, Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Deze business beslaat 60 procent van de omzet het oude Econosto.

In 2000 werd een begin gemaakt met het afstoten van de divisie die stond voor de resterende 40 procent ‘Verwarming en luchtbehandeling’. In 2001 werd dit proces voortgezet en het zal naar verwachting dit jaar zijn voltooid. Het bestuur stelt dat in alle kosten die hiermee samenhangen is voorzien. Er worden bij verkoop van de betreffende deelnemingen tot nu toe aanzienlijke boekwinsten gerealiseerd. Deze zijn in de jaarrekening ten onrechte verantwoord als resultaat van gewone bedrijfsvoering, terwijl het natuurlijk buitengewone baten zijn. Het bestuur sprak van een bestendig beleid: het was altijd zo gedaan
Na afloop van de voorgenomen desinvesteringen zal de solvabiliteit boven de 40 procent uitkomen. Bovendien zal er voldoende liquiditeit zijn om voor medio 2003 de in gewone aandelen converteerbare obligatielening af te lossen. Ook de kortlopende schulden en de daarmee samenhangende rentekosten kunnen afnemen.

Ook de top wordt afgeslankt tot een bescheiden omvang met lagere kosten. De raad van bestuur gaat uit twee leden bestaan en de raad van commissarissen krijgt drie leden. De toekomstige president commissaris is J.N.A. van Caldenborgh, 7,6 procent-aandeelhouder via Eikenbosch Holding B.V. De zittende commissarissen treden af en het staat nog niet vast wie de twee nieuwe commissarissen zullen worden van de structuurvennootschap Econosto.
In de raad van bestuur blijft de 5 procent-aandeelhouder S.P.C. de Jong in functie en het voornemen is hem in 2003 tot voorzitter te benoemen. Veel zal natuurlijk van de kwaliteit van de nieuw te benoemen bestuurder afhangen.

De uit de resultatenrekening blijkende hogere bezoldiging van de bestuurders werd veroorzaakt door een vertrekregeling met de derde bestuurder en de hogere bezoldiging van commissarissen had te maken met het feit dat de raad in 2000 vier en in 2001 weer vijf commissarissen telde. Maar ook hier gaat dus worden afgeslankt.
Econosto heeft als doelstelling voor de middellange termijn: terug naar 10 miljoen euro winst.
Het bestuur staat open voor strategische samenwerking en zegt zelfs overnamebiedingen niet uit de weg te gaan. Toch werd gevraagd om de beruchte machtiging voor vijf jaar en 240(!) procent. Dat was tenminste de bedoeling, maar door een onhandige agendering moest het punt worden aangehouden.