VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Barre tijden

´Wij bespreken vandaag het gebroken boekjaar 2007/2008, maar het lijkt al een eeuw geleden´, aldus bestuursvoorzitter Jeremy Lewis tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (ava) van vastgoedonderneming Eurocommercial Properties (ECP). Daarmee sloeg hij de spijker op zijn kop want vooral de voorbije oktobermaand heeft diepe sporen op de financiële markten en in de reële economie achtergelaten.

De netto huuropbrengsten zijn gedurende de verslagperiode 2007/2008 gestegen met bijna 15 procent. Het directe beleggingsresultaat (herwaarderingen van vastgoed) steeg altijd nog met 5,8 procent en het dividend wordt verhoogd met 4,8 procent tot 1,67 euro per certificaat. In september 2008 heeft ECP nog net twee Franse panden voor 31 miljoen euro (3 procent boven de boekwaarde) kunnen verkopen. Op basis hiervan lijkt het alsof de kredietcrisis voorbij raast zonder ECP te raken.

Maar de cijfers zijn – vanwege het gebroken boekjaar - tot 30 juni 2008. Inmiddels is de wereld veranderd en dat weet ook Lewis. Hij stond dan ook uitvoerig stil bij alle mogelijke consequenties van de volledig opgeschudde financiële wereld. Toch oogde het bestuur - wat overigens unaniem voor vier jaar werd herbenoemd - geenszins aangeslagen. ECP lijkt voorbereid op een gure winter. Veel leningen zijn net op tijd voor langere tijd verlengd. De winkelcentra in de kernlanden Frankrijk, Italië en Zweden hebben een relatief klein gedeelte omzetgerelateerde huur van 1,2 procent van de totale huurstroom. De huurachterstanden en leegstand zijn bovendien al jaren heel gering. Zelfs bij een faillissement van een grote huurder is er nog nauwelijks iets aan de hand. De volledig verhuurde winkelcentra zijn in een goede condities en bieden kansen voor eventuele nieuwe huurders. Toch sprak ook twijfel uit de stem van Lewis. Wij weten niet welke kant het verder opgaat, pas begin 2009 hebben wij een gevoel hoe we er echt voorstaan. De grootste vraag is natuurlijk hoe de waardeontwikkeling van het vastgoed zal zijn, maar zolang je niets verkoopt is het een papieren waardedaling. De huurinkomsten zijn geïndexeerd en zullen de omzetgerelateerde huur ruimschoots compenseren.

De VEB heeft tegen de variabele beloning van de directie gestemd omdat deze gebaseerd zijn op de intrinsieke waarde van de vennootschap en het dividend per certificaat. Dit kunnen moeilijk  beïnvloedbare doelen zoals de code Tabaksblat (Code) voorschrijft, worden genoemd. De VEB stemde ook - net als enkele andere partijen - tegen de te ruime delegatiebevoegdheid tot uitgifte van aandelen die niet gemaximeerd was op tien procent van het geplaatste kapitaal. Het argument van de vennootschap is ECP een beleggingsinstelling is en formeel niet onder de Code valt. Tevens benadrukte de VEB een actief pleitbezorger te zijn van reële zeggenschap voor  kapitaalverschaffers en dat bij certificering van aandelen zoals ECP hanteert hier geen sprake van is. In het perspectief van de gevolgen van kredietcrisis bleken deze governancepunten aandeelhouders minder bezig te houden.

In de wandelgangen na de vergadering sprak Lewis – ondanks de huidige turbulente marktomstandigheden - zijn optimisme uit over het dividend over het volgende boekjaar.