VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

'Pfff wat een jaar…'

Bestuursvoorzitter Jeremy Lewis opende de goed bezochte jaarvergadering van Eurocommercial Properties (EcP) met de woorden "Pffff wat een jaar…". En het jaar daarvoor was al zo voortreffelijk. De stijging van de taxatiewaarden met 197 miljoen euro – ofwel 12,5 procent – tot bijna 1,8 miljard euro heeft geleid tot een toename van de intrinsieke waarde per certificaat van 27,74 tot 32,98 euro, een stijging van 18,9 procent. Met een huidige koers van rond de 39 euro staat dit vastgoedfonds wel heel stevig boven de intrinsieke waarde genoteerd. Een historisch hoogtepunt. Lage rentestanden en onzekere aandelenmarkten leiden tot een grotere vraag, zelfs van Japanners, naar zowel directe als indirecte vastgoedbeleggingen in Nederland.

Toch is een omslagpunt onvermijdelijk, zo bewijst de historie. De vraag van de VEB was dan ook hoeveel de rente nog mag stijgen, voordat we het omslagpunt bereiken. En of het bestuur zich nog wel comfortabel voelt bij deze hoge beurskoers? Nadat de voorzitter in vele lange zinnen eigenlijk niets had gezegd, mochten de zeer tevreden certificaathouders hun eigen conclusie trekken. Het bestuur voelt zich allesbehalve comfortabel bij deze hoge beurskoers en het zou goed kunnen dat bij een stijging van de rente met een vol procent het jaarlijks terugkerende aandeelhoudersfeest voorbij zal zijn.

De VEB heeft samen met een aantal buitenlandse beleggers tegen de te ruime emissiemachtiging gestemd. André Teeuw (60), de voormalige ceo van Binck, werd unaniem benoemd tot commissaris. De commissarissen Goris en Van Hassel werden herbenoemd voor een periode van één respectievelijk vier jaar.

EcP heeft een zeer lage leegstand van 1 procent in portefeuille. De stijging van de winkelomzet in de winkelcentra van EcP blijft gemiddeld ruim boven de inflatie, ondanks de over het algemeen bescheiden economische groei. Toekomstige beleggingen zullen worden beoordeeld op basis van de winkelomzet. De verhouding tussen omzet en huurprijs is de beste maatstaf voor duurzame winkelverhuur, aldus Lewis. Het beleggingsbeleid is dat er geen vastgoedbeleggingen worden aangekocht met een netto aanvangsrendement dat onder de 5 procent ligt.

EcP kan vele van de bestaande winkelcentra uitbreiden. Er wordt pas gestart met deze vorm van projectontwikkeling als een groot deel is voorverhuurd waardoor het leegstandsrisico grotendeels wordt weggenomen. Wel brengt dit risico’s met zich mee die groter zijn dan bij bestaand vastgoed. De ontwikkeling van EcP van een relatief passieve internationale gediversifieerde belegger tot een specialist in het beheren en verbeteren van grotere winkelcentra schept groeiperspectieven in een markt waarin de concurrentie hevig is. Uit de mooie presentatie blijkt ook hoe de vennootschap iedere keer weer door upgrading van de winkelcentra waarde weet toe te voegen voor consument, huurder, verhuurder en certificaathouder.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net