VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wisselvallig jaar

Minder dan anderhalf jaar na de beursintroductie en het uitstappen van enkele institutionele beleggers verhuisde het aandeel Wavin naar de Midkap-index. De onderneming is op haar werkterrein marktleider in Europa, actief in achtentwintig landen en beschikt in zeventien landen over een eigen productiecapaciteit. Dit werkterrein omvat twee hoofdsegmenten: bovengrondse plastic buizen- en fittingsystemen voor bouw- en installatiebedrijven, alsmede ondergrondse plastic buizensystemen voor overheid en infrastructuur.

In antwoord op een vraag van de VEB gafbestuursvoorzitter Philip Houben aan dat de bovengrondse sector – die vooral gericht is op nieuwbouw - volatieler is dan de meer stabiele ondergrondse sector waar renovatie relatief belangrijker is. Hij verwacht echter geen belangrijke verschuivingen in de onderlinge verhoudingen. Over 2007 werd 40 procent van de omzet gerealiseerd in het bovengrondse sector en 60 procent in de ondergrondse sector.

Houben toonde zich tevreden over het de in 2007 behaalde resultaten. Dit groeide voor het vijfde achtereenvolgende jaar. De omzet steeg 8,4 procent en het bruto bedrijfsresultaat (ebitda) was zelfs 21,6 procent hoger. Die tevredenheid betrof echter wel het hele jaar, want tegenover een uitbundige groei in de eerste helft stond slechts een bescheiden ontwikkeling - doch wel positief - in het tweede halfjaar. Financieel directeur Piet Oomens lichtte dit nader toe. Vooral in Ierland en Duitsland, en in mindere mate Denemarken, was het tweede halfjaar duidelijk zwakker. In Ierland was de bouwactiviteit de laatste jaren veel te groot.

Omdat verbetering voorlopig niet in zicht is heeft Wavin daarom haar activiteiten aldaar gereduceerd. Oomens memoreerde voorts de aanzienlijke financiële verbeteringen van de solvabiliteit, leverage rate (nettoschuld ten opzichte van bedrijfsresultaat) en de rentedekking. Houben noemde dit een goed uitgangspunt voor 2008.
Er zijn echter nog wel onzekere factoren, zoals de internationale kredietcrisis en het zwakkere Britse pond (het Verenigd Koninkrijk is de grootste markt voor Wavin). Wavin profiteert van de Europese groei als geheel (met name in Oost –Europa), van de verdere verschuiving van traditionele bouwmaterialen naar plastic, van het toegenomen energiebewustzijn en van kleinere huishoudens.
Waarom de waardering op de beurs voor marktleider Wavin, ondanks goede operationele prestaties en goede vooruitzichten achterblijft - ook bij de concurrentie - kwam niet ter sprake.

Op de vraag van de VEB waarom de activiteiten alleen op Europa gericht zijn, antwoordde Houben dat Europa, zeker Centraal en Oost Europa, nog grote groeimogelijkheden heeft en dat deze groei hoger is dan in andere regio’s. De recente grote acquisitie in Turkije is deels op Oost-Europa gericht. Overigens heeft Wavin ook buiten Europa afzet via licenties.De jaarrekening gaf nauwelijks aanleiding tot opmerkingen. Het beloningsbeleid was in een buitengewone vergadering in december goedgekeurd (met tegenstem van de VEB), maar de VEB toonde zich nog steeds ongelukkig met de verstrekking van gratis aandelen en het niet openbaar willen maken van de exacte doelstellingen om voor de bonus in aanmerking te komen.