VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Omstreden commissaris

Op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Wavin, producent van plastic pijpen en leidingsystemen, mochten aandeelhouders onder andere stemmen over het verlenen van décharge aan commissaris Jan Voûte. De VEB kon echter over zijn het functioneren tijdens het boekjaar 2007 geen oordeel geven. De jaarcijfers zijn immers nog niet bekend, zodat de VEB zich van stemming heeft onthouden.

De VEB was blij verrast met het aanbod van president-commissaris Paul van den Hoek om het besluit over décharge uit te stellen, maar nam genoegen met de toezegging dat in de toekomst geen décharge meer gevraagd zal worden over een periode, waarover de cijfers nog niet bekend zijn. Mocht blijken dat Voûte op onjuiste gronden décharge verleend is, dan kan de geldigheid van dat besluit altijd nog aangetast worden. De VEB had geen bezwaren tegen de benoeming van Stymne Göransson tot commissaris. Heel anders was dit bij de voorgestelde benoeming van Rob Ruijter.

Zijn aanwezigheid in de bestuurskamer lijkt immers een snelle en voor minderheidsaandeelhouders zeer nadelige verkoop van het bedrijf tot gevolg te hebben. Zo is nationale luchtvaartmaatschappij KLM weggeven aan de Fransen (de prijs lag lager dan het eigen vermogen van KLM) en even later liet hij als financieel directeur van uitgeversconcern VNU alweer blijken weinig op te hebben met aandeelhouders. Bestuur en aandeelhouders stonden hier lange tijd lijnrecht tegenover elkaar. De VEB gaf aan niet akkoord te zullen gaan met Ruijter’s benoeming en kreeg bijval van andere aanwezigen. Helaas leidde dit niet tot het intrekken van de voordracht. Het valt te hopen dat Wavin niet ten prooi zal vallen aan de verkoopdrang van Ruijter, waarbij outside aandeelhouders het nakijken zullen hebben.

Het beloningsbeleid voor de lange termijn heeft Wavin geprobeerd zoveel mogelijk in overeenstemming met de code Tabaksblat te brengen. Dat heeft geresulteerd in een ingewikkeld beloningsbeleid, dat helaas toch niet op alle punten in overeenstemming met de Code bleek te zijn. De raad van bestuur (en het hogere management) van Wavin kunnen ervoor kiezen om minimaal 10 procent en maximaal 50 procent van hun korte termijn bonus in aandelen Wavin te investeren. Wavin matcht die aandelen vervolgens na drie jaar met een half aandeel per gekocht aandeel; het management krijgt dus één gratis aandeel voor iedere twee gekochte aandelen. Voor zowel de gekochte als de gematchte aandelen geldt een termijn van vijf jaar gedurende welke de aandelen niet verkocht mogen worden. Verder kunnen voor elk gekocht aandeel maximaal drie opties worden verkregen. Hoeveel opties daadwerkelijk zullen worden toegekend, is afhankelijk van de gerealiseerde groei van het bedrijfsresultaat (voor afschrijvingen). De concrete kwantitatieve targets voor toekenning van de korte termijn bonus weigert Wavin echter bekend te maken. Dit zal ook in de toekomst zo blijven, aldus bestuursvoorzitter Philip Houben. Omdat bovendien de matching shares gratis worden toegekend zonder dat daar een prestatie tegenover staat - wat een directe overtreding van de Code betekent - heeft de VEB zich van stemming onthouden.