VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beursnieuweling presteert sterk

De jaarvergadering was de eerste na de beursgang in oktober 2006. De beursgang was zeker niet misplaatst gezien omvang, resultatenontwikkeling en vooruitzichten van deze Europese marktleider in kunststof-leidingsystemen. Met de beursintroductie ging gepaard een gecompliceerde herstructurering en een ingewikkelde omzetting in aandelen van de zeer hoge schulden aan de toenmalige eigenaren (twee investeringsmaatschappijen). Die last wekte de indruk van een extreem lage solvabiliteit en dat weerhield destijds vooral veel Nederlandse beleggers van instappen. Toch was op deze eerste jaarvergadering rond 60 procent van het kapitaal vertegenwoordigd, echter bij een relatief bescheiden opkomst. Het hoge cijfer was voornamelijk te danken aan het bestuur dat nog aan een blokkeringstermijn gebonden was en de beide investeringsmaatschappijen, die hun aandelen overigens enkele dagen voor de vergadering, doch na de registratie hadden verkocht.

Bestuursvoorzitter Philip Houben wees in zijn inleiding op de sterke ontwikkeling van Wavin in 2006 die overigens al bij de beursintroductie was geïndiceerd. De business unit Infrastructuur en Civiele zaken, goed voor 60 procent van de omzet, levert vooral ondergrondse systemen en oplossingen voor rioolwatersystemen, drinkwater- en gastransport, wegdrainage en telecommunicatie. De wat kleinere business unit Bouw en Installatie levert bovengrondse systemen en oplossingen voor binnenriolering, heet en koud watervoorziening, regenwaterafvoer en elektriciteit. In Europa is de onderneming gevestigd in 27 landen met zestien productiefaciliteiten. Groot-Brittannië en Ierland zijn het grootste afzetgebied, maar sterke groei met aantrekkelijk hoge marges vindt plaats in Centraal- en Oost-Europa, waar 17 procent van de omzet (2006: 13%) vandaan komt. Van buiten Europa komt ruim 2 procent van de omzet via een netwerk van agenten, licentiehouders en distributeurs. Daar vindt wel enige expansie plaats, doch het accent blijft voorlopig in Europa, zei Houben.

Op de vraag van de VEB waarom het goed lopende belang in Australië en Nieuw Zeeland is verkocht, antwoordde hij dat hij het belang van 25 procent liever tot 100 had uitgebreid, maar dit was niet haalbaar. De verkoop is overigens wel met een goed licentiecontract gepaard gegaan.
Op het punt van corporate governance is Wavin een van de weinige ondernemingen die zich houden aan de telkens te verlengen, vierjaarstermijn voor bestuurders. Dit impliceerde overigens wel nieuwe regelingen voor beloningen op basis van aantal dienstjaren. In strijd met de code-Tabalsblat was de herbenoeming van president-commissaris Paul van der Hoek geagendeerd, hoewel hij daarmee het maximum toegestane aantal commissariaten overschrijdt. De VEB maakte hier dan ook bezwaar tegen. Commissaris Brian Hill antwoordde dat van den Hoek al bezig is met het reduceren van zijn commissariaten. Juist nu door het abrupt aftreden van de twee commissarissen die namens de grootaandeelhouders zitting hadden, al veel expertise verdwijnt, is zijn aanblijven dringend gewenst.

Volgens Houben ziet 2007 er voor Wavin goed uit met waarschijnlijk weer betere prestaties dan de concurrentie, een autonome omzetgroei van 5 à 8 procent en minimaal een gelijke ebitdamarge (2006: 13,1%), lagere herstructureringskosten en veel lagere rentelasten na de omvangrijke schuldvermindering. Per saldo zou de nettowinst die van vorig jaar, waarin een grote bijzondere bate was begrepen, kunnen overtreffen.