VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geen kredietcrisis

Ondanks turbulentie op de beurs, ligtWereldhavegoed op koers. Het directe resultaat (huuropbrengsten) liet een minimale daling zien, maar het indirecte resultaat waaruit de herwaardering van het vastgoed blijkt, halveerde ruim ten opzichte van 2006 tot 129 miljoen euro. Een teken dat de vastgoedmarkt in een moeilijke periode zit. Potentiële kopers van objecten kunnen minder lenen bij banken, waardoor de vraag stokt en de prijzen onder druk staan.

Tijdens de constructieve jaarvergadering in het Scheveningse Kurhaus, lichtteVerweij toe waarom hij ondanks een winstdaling van 36 procent over 2007 toch het dividend zal verhogen. In de eerste plaats is alleen het direct rendement van belang voor de vaststelling van het dividendbeleid en op de tweede plaats hecht het bestuur aan continuïteit. Voor het vijfde achteréénvolgende jaar wordt het dividend met 5 eurocent verhoogd.

De hoge solvabiliteit en lage financieringsgraad (leverage) van Wereldhave zorgen ervoor dat de door banken gestelde leenvoorwaarden voor Wereldhave niet of nauwelijks worden aangescherpt. Ook de beleggingen in de Verenigde Staten (VS) zullen geen hinder ondervinden van de kredietcrisis, aldus bestuursvoorzitter Gijs Verweij. In 2007 heeft Wereldhave nog een groot kantoorpand van 35.000 vierkante meter inSan Diego (Californië) verworven voor een bedrag van 20 maal de jaarhuur. De bezettingsgraad was ten tijde van de aankoop 85 procent. Verweij verwacht ondanks de recessie in de VS van dit nieuwe kantoorpand een toename van de bezettingsgraad.
De VEB vroeg naar de impact van de kredietcrisis op Wereldhave, maarVerweij is van mening dat deze nauwelijks vat heeft op Wereldhave. Wel is de kans groot dat de herwaarderingen in 2008 minder zullen stijgen dan in de afgelopen jaren.

Wereldhave kent een leegstand van 6 procent (was 6,5 procent) wat behoorlijk onder de landelijke gemiddelden ligt. Verweij verwacht dat het leegstandspercentage in 2008 nog verder zal afnemen. De fraaie ontwikkelingsprojecten in onder andere de VS zullen de portefeuille blijven vernieuwen, terwijl panden waar de toekomstperspectieven minder zijn, zullen worden afgestoten. Ook in 2007 is dat voorgoede prijzen gelukt. Door de goedevermogenspositie is Wereldhave ook in de toekomst in staat om geschikte panden te verwerven van andere partijen die te hoog gefinancierd zijn en door hun bank tot verkoop gedwongen zouden kunnen worden.
Na bijna vier uitzonderlijke jaren was het aandeel Wereldhave op de beurs in 2007 minder waard dan het onderliggende vastgoed (intrinsieke waarde). De lucht is duidelijk weer uit de beursgenoteerde vastgoedfondsen gelopen.

De VEB stemde vorig jaar als enige tegen het remuneratierapport door het ontbreken van heldere en meetbare criteria. Dit jaar was er mede dankzij de VEB veel meer duidelijkheid over de zeven factoren die invloed hebben op de winstdelingsregeling voor het bestuur. Deze is zo opgesteld dat de winstdeling per bestuurder totaal niet controleerbaar is. Een bewuste keuze van de commissarissen, aldus president-commissaris Carlo de Swart, die de toelichting op de persoonlijke doelstellingen andermaal overliet aan Verweij. De bestuursvoorzitter is al dertig jaar in dienst bij Wereldhave en de belichaming van de vennootschap geworden. De Swart beloofde er alles aan te doen om een goede opvolger voor de binnenkort met pensioen gaande Verweij te vinden. Of bij het vinden van de juiste man de huidige benoemingstermijn (conform de code Tabaksblat) van vier jaar wellicht een belemmering is, gaf De Swart aan dat hij indien noodzakelijk de Code ook op dit punt weer zal loslaten.

In het Financiële Dagblad werd recent Wereldhave in het kader van de consolidatieslag als hapklare brok voor grote internationale spelers betiteld. Op de vraag van het VEB of het bestuur in 2007 of 2008 verkennende overnamegesprekken heeft gevoerd, kwam een overtuigend nee uit de mond van Verweij. Of dit ook daadwerkelijk betekent dat er geen onderonsjes zijn geweest, weet je als minderheidsaandeelhouder helaas nooit.