VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Herwaardering gaat maar door

Tijdens de jaarvergadering in het Kurhaus, luisterden ruim honderd aandeelhouders van Wereldhave aandachtig naar de toelichting van bestuursvoorzitter Gijs Verweij. Dankzij een forse herwaardering van de portefeuille van in totaal 266 miljoen euro (2005: 100 miljoen en 2004: 59 miljoen), steeg de winst over 2006 met 156 miljoen euro naar 357,5 miljoen. De huuropbrengsten namen licht af. Verweij: "Ik heb één probleem, ik weet niet meer wat panden waard zijn, steeds vaker worden er bedragen geboden die ik niet voor mogelijk had gehouden. Waar het plafond is weet ik niet, maar het kan zo niet eeuwig doorgaan."

De enorme vraag naar vastgoed en de geldgroei zorgen voor hoge prijzen en daardoor lage aanvangsrendementen. Het aankopen van geschikt vastgoed wordt steeds moeilijker. De beurskoersen zijn allang geen weerspiegeling meer van de intrinsieke waarde, maar zolang de koersen blijven stijgen weigeren de aandeelhouders zich hierover zorgen te maken.

Wereldhave kent een leegstand van 6,5 procent, ver onder het landelijk gemiddelde van 12,5 procent. Alleen België met 16 procent leegstand valt hier uit de toon. De fraaie ontwikkelingsprojecten in de Verenigde Staten zullen de portefeuille blijven vernieuwen, terwijl panden met mindere toekomstperspectieven zullen worden afgestoten. Ook in 2006 is dat voor zeer goede prijzen gelukt. De variabele leningen zijn teruggebracht van 86 naar 46 procent, zodat het financieringsrisico is verbeterd. De onderneming heeft veel eigen vermogen en een hoge solvabiliteit, waardoor zij bij eventuele dalende vastgoedprijzen in staat zal zijn om geschikte panden te verwerven van andere partijen die te hoog gefinancierd zijn en door hun bank tot verkoop gedwongen zouden kunnen worden.

De VEB stemde als enige tegen het remuneratierapport 2006 wegens het ontbreken van heldere en meetbare criteria. Dit is een incident, want transparantie en corporate governance staan bij Wereldhave hoog in het vaandel, wat ook blijkt uit de open houding van de bestuursvoorzitter die geen vraag onbeantwoord laat in een prettige en constructieve vergadering. De beide bestuursleden zijn vorig jaar reeds voor vier jaar benoemd, een item uit de code-Tabaksblat dat de meeste beursgenoteerde fondsen niet hebben doorgevoerd. Het ABP viel in deze vergadering op door juist hiervoor te pleiten. Ondanks deze blooper is het verheugend dat grote aandeelhouders als het ABP zich op jaarvergaderingen gaan manifesteren, en de VEB bijvallen als het gaat om corporate governance, een onderwerp dat door de meeste aandeelhouders tot nu toe gemeden wordt.