VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Afbouw kantorenportefeuille

Tijdens de jaarvergadering in het Kurhaus verklaart bestuursvoorzitter Gijs Verweij voor honderd aandeelhouders de winststijging van Wereldhave over 2004 als het gevolg van de herwaardering van de portefeuille met 58,9 miljoen euro. De bruto huuropbrengsten namen af.

Een kantorenpand in Rijswijk werd met een fors boekverlies verkocht. Anders dan NSI ziet Wereldhave geen structureel herstel van de kantorenmarkt in de komende jaren. De verschuiving binnen de portefeuille naar winkels biedt kennelijk aanzienlijk meer potentieel. Het bestuur is in een vergevorderd stadium met een project huurwoningen in het zuiden van de Verenigde Staten. Bij deze vorm van projectontwikkeling kan Wereldhave pas echt zijn waarde toevoegen, aldus Verweij.
Omdat de winststijging voornamelijk te danken was aan de hertaxatie is het van belang te weten of bij het toch al ter discussie staande taxeren – in de regel leveren vijf taxateurs vijf zeer uiteenlopende waarden op – de huurvrije periodes niet worden vergeten.

Deze huurvrije periodes maken soms een groot deel uit van een vijf- of tienjarig huurcontract. Bij een veelgebruikte taxatiemethodiek wordt een aantal maal de jaarhuur genomen zonder rekening te houden met de korting die ontstaat als gevolg van de huurvrije periode. Hierdoor worden panden structureel te hoog getaxeerd. Bij Wereldhave, zo verzekerde Verweij, wordt deze ter discussie staande methodiek gelukkig niet toegepast.

De doelstelling om eind 2005 een portefeuilleomvang van 2,5 miljard euro te verwezenlijken blijft gehandhaafd. Inmiddels heeft Wereldhave in 2004 een emissie succesvol onderhands geplaatst, terwijl daar nog geen concrete bestemming voor gevonden is. Voorlopig beloofde Verweij dan ook niet te emitteren, ondanks dat de beurskoers inmiddels een behoorlijke premie heeft ten opzichte van de intrinsieke waarde. Op dit moment hebben overigens alle Nederlandse beursgenoteerde vastgoedfondsen met uitzondering van VastNed Offices/Industrial een premie op hun intrinsieke waarde.

Evenals veel andere beursgenoteerde vastgoedfondsen lukt het Wereldhave niet panden te verwerven tegen aanvaardbare aankoopprijzen. Vaak blijkt dat aanbieders van vastgoed-cv’s en maatschappen aan de haal gaan met de parels – nieuwere panden op goede locaties met ruime parkeergelegenheid en langjarige huurcontracten met solvabele huurders. Wellicht heeft dit niet alleen met de te bieden prijs te maken, maar ook met de besluitvaardigheid van deze veelal kleinere niet-beursgenoteerde concurrenten.