VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wereldhave - VEB boekt succes !

Tijdens de jaarvergadering van  de kersverse midkapper  Wereldhave is gebleken dat de invloed van de VEB, zij het met enige vertraging, zijn vruchten heeft afgeworpen. Vorig jaar was er veel discussie over de herbenoeming van de commissarissen Schonis en Boons. De voorzitter van de Raad  van Commissarissen  Boons wilde zichzelf na 18 jaar (!!) probleemloos herbenoemen.

De VEB is van mening dat een beperkte zittingsduur het toezicht ten goede komt. Na een levendige discussie en veel steun uit de zaal verzocht de VEB vorig jaar om een schorsing van de vergadering en een schriftelijke stemming over deze herbenoemingen. Het signaal was duidelijk overgekomen, maar na het tellen van de stemmen bleek dat de commissarissen voorlopig toch nog konden blijven zitten. Volgend jaar zou het bestuur met een voorstel komen om in de statuten de zittingstermijn te beperken. De directie heeft nu op aanbeveling van de VEB, inderdaad besloten de zittingsduur van commissarissen  te beperken tot 8 jaar !  Directievoorzitter Gijs Verweij gaf aan ruim vijftig beleggers in het Kurhaus een duidelijke uiteenzetting over zijn afwijkende strategie ten opzichte van andere vastgoedfondsen en de toekomstverwachtingen.

De strategie is gebaseerd op internationale spreiding en continue portefeuillevernieuwing. Dit gebeurt door projectontwikkeling (bouwen) en nieuwe panden verwerven en oudere verkopen. Het was weer een goed jaar voor de vastgoedbeleggers bij Wereldhave, de winst per aandeel stijgt 8,3 procent, het dividendvoorstel is 7,3 procent hoger en wat nog belangrijker is, de koers is in tegenstelling tot aandelenbeleggingen nauwelijks gedaald.In 2002 werd een groot Fins winkelcentrum gekocht voor 322 miljoen euro. De aankoop ging gepaard met een onderhandse plaatsing van 1.935.000 aandelen Wereldhave bij de verkoper.Het wat oudere Parijse winkelcentrum Parinor werd voor 148,5 miljoen euro 14 procent boven de boekwaarde verkocht. Voor de toekomst is Verweij somber. Hij voorziet zelfs in 2005 nog geen herstel van de Nederlandse vastgoedmarkten.

Het proces van het verhuren van kantoor- en bedrijfspanden in Nederland verloopt op dit moment uiterst moeizaam. Een groot distributiecentrum nabij Breda staat nog geheel leeg en het nieuwe pand in Alphen aan de Rijn is slechts voor 50 procent verhuurd. Het bestuur verwacht pas weer herstel in enkele grote (niet Nederlandse) vastgoedmarkten vanaf 2005.  De lange huurcontracten en lage gemiddelde leeftijd van de portefeuille maken echter dat Wereldhave er relatief goed voorstaat. Uitgaande van een gemiddelde dollarkoers van het niveau van ultimo 2002 hoopt men in 2003 met een verdere winst per aandeel af te sluiten. Gezien de omstandigheden lijkt dit een behoorlijke ambitieuze doelstelling.