VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Commissaris vastgeroest

Tijdens de jaarvergadering van vastgoedfonds Wereldhave is er veel discussie over de herbenoeming van de commissarissen Schonis en Boons. Commissaris Schonis is ook commissaris bij het in faillissement verkerende LCI wat helaas niet in het cv van het jaarverslag stond. Ook de voorzitter van de raad van commissarissen Boons wil zichzelf na 18 jaar (!!) probleemloos herbenoemen.

De VEB is van mening dat een beperkte zittingsduur het toezicht ten goede komt. Na een levendige discussie en veel steun uit de zaal verzoekt de VEB om een schorsing van de vergadering en een schriftelijke stemming over deze herbenoemingen. Het signaal is duidelijk overgekomen, maar na het tellen van de stemmen bleek dat de commissarissen voorlopig toch nog kunnen blijven zitten. Volgend jaar zal het bestuur met een voorstel komen om in de statuten de zittingstermijn te beperken.

Directievoorzitter Verweij gaf aan ruim honderd beleggers in het Kurhaus een duidelijke uiteenzetting over zijn afwijkende strategie ten opzichte van andere vastgoedfondsen en de toekomstverwachtingen. De strategie is gebaseerd op internationale spreiding en continue portefeuillevernieuwing. Dit gebeurt door projectontwikkeling (bouwen) en nieuwe panden verwerven en oudere verkopen. Gezien de afnemende vraag naar ruimte zullen de komende vijf jaar geen kopie worden van de zeer gunstige afgelopen vijf jaar. Het bestuur verwacht desalniettemin toch een stijging van 7 tot 12 procent voor 2002.In Nederland heeft Wereldhave een aandeel van 6 procent in kantoren. Verweij vindt de rendementen van kantoren in Nederland te laag en vindt de bedrijfsruimtesector hier kansrijker. Met name de kantorenmarkt in de VS, maar ook Engeland en Frankrijk worden wel kansrijk geacht.

De aankoop van het gerenoveerde Finse winkelcentrum Itäkeskus in Oost Helsinki wordt gefinancierd door ruim 1,9 miljoen aandelen, uit te geven op de intrinsieke waarde. Door de emissie stijgt de beurskapitalisatie tot boven de 1 miljard euro. De aankoop zal direct bijdragen aan de winst. Toch is er nog een maar. De uitgegeven aandelen kennen een lock-upperiode die heel binnenkort afloopt. Het is niet uitgesloten dat er blokken aandelen op de markt zullen komen die de markt met moeite kan opnemen. Dit zou wel eens een tijdelijke druk op de koers kunnen veroorzaken wat een mooi koopmoment zou kunnen zijn voor dit zo stabiele aandeel.