VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onafhankelijke commissarissen

Nu de Mecom Group 86,4 procent van de aandelen Wegener bezit, is voor de aandeelhouders die niet op het bod zijn ingegaan, de onafhankelijkheid van de raad van commissarissen van essentieel belang. Immers de huidige commissarissen hebben het bod gesteund met als voornaamste argument de continuïteit van de onderneming. In de aandeelhoudersvergadering gaf de onafhankelijkheid van de raad aanleiding tot veel discussie. Hierbij speelde mee dat de op instigatie van Mecom benoemde commissaris niet aanwezig was. "Vanwege al eerder aangegane verplichtingen", zo werd meegedeeld.

President-commissaris Han Noten erkende dat de onafhankelijkheid van de commissarissen een kritisch punt is in de komende jaren. Daarom zegde hij toe dit vraagstuk aan de orde te stellen in de raad en hierop schriftelijk te zullen terugkomen. Dit laatste vooral op verzoek van de vertegenwoordiger van Governance for Owners die 13,3 procent van het aandelenkapitaal bezit.

Een ander belangrijk punt was het dividendbeleid. Voorgesteld werd de hele aan de gewone aandeelhouders toekomende winst toe te voegen aan de reserve. De VEB merkte op dat de winst aanzienlijk gestegen is en dat het toch gewenst is dat ook de aandeelhouder hiervan profiteert.

Volgens Noten zijn de middelen hard nodig. Het bedrijf is financieel gezond en dat moet zo blijven. Voor 2008 is een investeringsplan van 55 miljoen euro opgesteld, waarvan een groot deel voor nieuwe persen in de drukkerij in Best. Daarom zou het geven van dividend onverstandig zijn. Verder was in het prospectus ten behoeve van het bod al aangekondigd dat het dividendbeleid kan worden gewijzigd.

Een soortgelijke vermelding komt in bijna elke prospectus, voor meende de VEB. Een duidelijk signaal aan de aandeelhouder ontbrak dus. De VEB stemde daarom samen met Governance for Owners en enkele particuliere aandeelhouders tegen het dividendvoorstel en ook tegen de kwijting van de raad van commissarissen.

De benoeming van een tweetal leden van de raad van bestuur was geen hamerstuk. De benoeming is nodig omdat door het vertrek van voorzitter Jan Houwert alleen Cor Boot (CHO) is overgebleven als bestuurder. De centrale onderneming raad (COR) weigert advies uit te brengen, omdat ze eerst duidelijkheid wenst over wie voorzitter wordt en wat de functies zijn van de overige leden.

Bovendien wil de COR weten of het bestuur uit drie of vier leden zal bestaan. Als de aandeelhoudersvergadering de benoeming accordeert, zal de COR een schorsingprocedure overwegen. Noten gaf als toelichting dat de raad van commissarissen nog zoekt naar een voorzitter. Er is een algemene oriëntatie gaande. Of de voorzitter uit het bestuur komt of dat er iemand als vierde lid wordt aangetrokken, is nog in bespreking. Indien de raad eruit is komt er een voorstel aan de aandeelhoudersvergadering.

Bij de bespreking van de corporate governance bleek dat de positie van het administratiekantoor is gewijzigd. Het moet nu alleen de belangen van de certificaathouders bevorderen en niet meer van alle stakeholders. Ook het bestuur van het kantoor is teruggebracht tot een persoon.