VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Redelijk positief gestemd

 Wegener is de grootste Nederlandse uitgever van regionale dagbladen en ruim tweehonderd nieuwsbladen en huis-aan-huiskranten. Daarnaast exploiteert Wegener internetproducten en levert grafische producten. De jaarvergadering was matig bezocht door slechts negentien certificaathouders. Niet verwonderlijk, want ze mogen opmerkingen maken en vragen stellen, maar hebben geen zeggenschap. Het administratiekantoor wel, zonder enige raadpleging van certificaathouders.

Bestuursvoorzitter Jan Houwert hield een redelijk positieve inleiding. De behoorlijk transparante kerncijfers van 2006 zagen er vergeleken met het voorgaande jaar goed uit. Het eerste halfjaar stelde nog wel teleur, maar dat werd in de tweede helft goedgemaakt. De overgang naar het tabloidformaat is succesvol gebleken, al moet worden afgewacht of dit blijvend is. Er is aanzienlijk minder rente betaald en de rentedragende schulden kwamen op een aanvaardbaar niveau. Bij de dagbladen daalde weliswaar het omzetvolume van de advertenties, maar de omzetopbrengst daaruit steeg, voornamelijk dankzij personeelsadvertenties. Deze hebben een goede prijsstelling. De markt voor advertenties van grote merken toont nog geen verbetering. Bij de huis-aan-huisbladen vond wel een flinke advertentiegroei plaats. Personeelsadvertenties zijn daar verwaarloosbaar.

Cfo Boot noemde de vooruitzichten voor 2007 redelijk positief. Het eerste kwartaal was daarmee in lijn. Het eerste kwartaal vorig jaar was echter slecht. De VEB zette enige vraagtekens bij de positieve geluiden. Het tienjarenoverzicht laat zien dat vele niveaus van vroeger nog ver weg liggen. "In belangrijke mate conjunctureel bepaald", antwoordde Houwert. Het vorig jaar door PCM gedane voorstel dat Wegener door overname van het PCM-belang van 63 procent volledig eigenaar zou worden van AD Mediagroep ging niet door. "Dat lag aan problemen in de toenmalige topbezetting bij PCM; wij zijn nu weer eensgezind", was het antwoord. Op de vraag waarom Direct Marketing geen succes werd, zei Houwert dat de ontwikkelingen er zes jaar geleden heel anders uitzagen. Ook anderen kregen last van de opgetreden, niet nader toegelichte problemen. Over het mislukken van de overname van enkele Limburgse bladen werd vorig jaar nogal laconiek gedaan: "Jammer, maar niet desastreus." Waarom spreekt het jaarverslag dan nu van een forse kater? Terugkijkend zei Houwert dat de nieuwe grootaandeelhouder, het Britse Mecom, vooral actief is geworden op het Europese continent en een bedreiging kan gaan worden.

De VEB verklaarde zich tegen het machtigingsvoorstel voor aandelenuitgifte. De termijn van achttien maanden is akkoord, maar de omvang tot 30 procent is te groot. Het administratiekantoor stemde voor, maar onduidelijk was namens wie. Statutair behartigt het AK niet primair de belangen van de certificaathouders, maar van alle stakeholders. Wat is dan nog de taak van de commissarissen en van de ondernemingsraad? Het AK-bestuur is bovendien niet onafhankelijk, want de president-commissaris is er lid van. Waarom houdt Wegener nog vast aan certificering? Het slappe antwoord was dat regering en parlement de laatste tijd weer positiever denken over beschermingsmaatregelen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net