VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Halvering uitstaande finprefs

In een buitengewone aandeelhoudersvergadering, waar 27 procent van de aandelen was vertegenwoordigd, stond slechts één onderwerp geagendeerd, dat ook een statutenwijziging met zich meebracht. Onder de nieuwe IFRS-boekhoudregels wordt het bestaande preferente aandelenkapitaal veelal aangemerkt als vreemd vermogen en niet langer als risicodragend of eigen vermogen. Voor beursgenoteerde ondernemingen betekent dat een verslechtering van hun balansverhoudingen.

Deze keer was het Wegener die door enige wijzigingen in de eigendomsrechten effectueert dat deze cumulatief financieringspreferente aandelen (finprefs) weer als eigen vermogen worden aangemerkt. Bepaald werd dat de onderneming gerechtigd is winst toe te voegen aan de reserves voordat dividend betaald wordt op de preferente aandelen. Verder wordt van de 56 miljoen euro finprefs die geplaatst was, 27,2 miljoen euro ingekocht; zodat 29,4 miljoen euro aan finprefs blijft uitstaan. Het eigen vermogen per aandeel stijgt met ongeveer 0,70 euro.
Tot zover niets bijzonders. Bijzonder is wel het wisselende aantal stemmen dat met de finprefs in de aandeelhoudersvergaderingen kan worden uitgebracht. Dit al naar gelang de rekenkoers van de gewone aandelen, die wordt vastgesteld door het gemiddelde te nemen van een reeks slotkoersen aan het eind van het jaar. Bij een rekenkoers van 9,80 euro en 44,39 miljoen uitstaande aandelen is de marktkapitalisatie 435 miljoen euro. Het stemrecht op de finprefs is dan 29,4 miljoen gedeeld door 9,80, dus drie miljoen stemmen. Deze worden naar rato aan de houders van de finprefs toegewezen.

Zou een rekenkoers resulteren van 19,60 euro, dan krijgen de houders van de finprefs een lager aantal stemmen toegewezen, namelijk 29,4 miljoen gedeeld door 19,60 ofwel 1,5 miljoen stemmen! Overigens is het aantal stemmen dat wordt toebedeeld aan de finprefs gemaximeerd op vijftien procent van de stemmen die op de gewone aandelen worden uitgebracht. Dat punt wordt bereikt bij een beurswaarde van 196 miljoen euro en een koers van rum 4,41 euro.
Wegener heeft geen haast met de resterende finprefs; zij staan in elk geval nog vijf jaar uit. Het lijkt toch altijd de balans onnodig te compliceren.