VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Kranten bundelen om te overleven

De samenvoeging van twee kranten van Wegener met vier kranten van PCM gaf aanleiding tot veel discussie tijdens de aandeelhouders- vergadering van Wegener. Zowel de voorstanders als ook de tegenstanders hadden zo hun eigen persoonlijke, soms emotionele argumenten. De argumenten van de critici betreffen voornamelijk het afscheid nemen van bestaande langjarige vertrouwde krantentitels. De vergelijking met ‘Zeeuws meisje’ werd zelfs als voorbeeld aangehaald.

Wegener zelf ziet de bundeling als een overlevingsnoodzaak binnen een zeer versnipperde krantenwereld, met name in het westelijk deel van Nederland, waar de erosie van het aantal abonnementen het grootst is. Ondanks het vervallen van ruim driehonderd arbeidsplaatsen gaat de nieuwe krant in tabloidformaat beschikken over de grootste landelijke nieuwsredactie van Nederland met vijfhonderd redacteuren. De nieuwe krant, die in augustus gaat verschijnen, zal volgens bestuursvoorzitter Jan Houwert op al op korte termijn bijdragen aan de winstverbetering van Wegener. Het economische eigendom van de joint venture met PCM berust voor 35 procent bij Wegener. De zeggenschap is fifty-fifty en daarom moet en gaat Wegener de joint venture proportioneel consolideren, dat wil zeggen voor 35 procent.

Om te kunnen blijven renderen in de krantensector met dalende tendensen is Wegener ook bezig met productontwikkeling, zoals de zondagskrant van Twentsche Courant Tubantia, en productiviteitsverbeteringen, zoals de integratie van de uitgeverijen in Den Haag en Utrecht en verlaging van ict-kosten. De in 2004 bereikte productiviteitsverbeteringen hebben geleid tot een kostenbesparing van 28 miljoen euro, waarmee de omzetdaling kon worden gecompenseerd.
De toepassing van de Code corporate governance bij Wegener gebeurt nog maar schoorvoetend. Op verzoek van de VEB zijn nadere gegevens verstrekt over het beloningsbeleid van de bestuursleden. Wegener handhaaft ondanks de code-Tabaksblat de certificering in de strengste vorm.

De Stichting Administratiekantoor opereert in het belang van de onderneming, niet in het belang van de certificaathouders, en het bestuur van de Stichting is niet geheel onafhankelijk doordat de voorzitter van de raad van commissarissen van Wegener ook bestuurslid is van de Stichting. En dit alles om de door de bestuursvoorzitter genoemde argumenten van waarborging van de persvrijheid en bescherming tegen De Telegraaf als grootaandeelhouder van Wegener.
Wel kon nu voor het eerst aan certificaathouders stemrecht worden verleend om te stemmen in de aandeelhoudersvergadering. De enige mededeling die het bestuur van de Stichting Administratiekantoor tijdens deze aandeelhoudersvergadering deed, was dat er begin juni een vergadering van certificaathouders wordt gehouden. Voor het eerst kunnen certificaathouders van Wegener dan vragen stellen aan het bestuur van de Stichting, dat hen vertegenwoordigt tijdens aandeelhoudersvergaderingen van Wegener. Dan zal blijken of het bestuur het vertrouwen van certificaathouders kan krijgen.