VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ergste achter de rug

Krantenuitgever Wegener heeft in 2003 het predikaat Koninklijke gekregen. Gezien de omstandigheden is dit met passende soberheid gevierd. Het concern kampt met lage advertentieverkopen, vooral personeelsadvertenties, en dalende oplages. Doordat zij erin is geslaagd haar kosten aanzienlijk te reduceren, is de financiële schade beperkt gebleven. Vergelijking van het eerste en tweede halfjaar 2002/2003 laten een positieve kentering zien in advertentie-inkomsten. Naar verwachting is het ergste achter de rug. De onderneming heeft een afspraak met banken kunnen maken waardoor de financiering voor de komende jaren is veilig gesteld. Ook de aflossing van een converteerbare obligatie in 2005 kan hierdoor worden opgevangen.

Diverse aandeelhouders stelden vragen over de zwakke balans en de slechte resultaten. De directie ziet de toekomst echter met vertrouwen tegemoet. Een injectie van eigen vermogen is niet nodig en niet gewenst wegens verwatering. De krant zal naast het internet blijven bestaan. Het internet is volgens bestuursvoorzitter Houwert ook geen reële bedreiging voor de personeelsadvertenties.

Een zorgenkindje blijven de direct marketingactiviteiten, waarin veel energie wordt gestoken. Hiervoor is ook een extra goodwillafschrijving opgevoerd. Afstoting is niet opportuun. We moeten er maar het beste van maken, was de reactie. Er wordt zwaar ingezet op datamanagement. Bovendien is het van belang om naast de krantenactiviteiten die te maken hebben met een "rijpe markt", nog een ijzer in het vuur te hebben.

Meer dan in voorgaande jaren maakten aandeelhouders gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen. President-commissaris Van Tets gaf een uitgebreide toelichting op de corporate governance. Aan veel punten wordt al voldaan. De onderneming acht haar zware beschermingsmaatregelen noodzakelijk vanwege onder meer zaken als persvrijheid en democratie. Verder voert hij als rechtvaardiging aan de omstandigheid dat De Telegraaf grootaandeelhouder is. Het onderwerp corporate governance zal op de agenda voor de vergadering van 2005 worden geplaatst. Maar het lijkt onaannemelijk dat Wegener de bescherming zonder slag of stoot tot normale proporties zal terugbrengen.