VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nog meer krimp

Ondanks opnieuw een verloren jaar blijft het bestuur van Wessanen lichtpunten zien. De feiten zijn als volgt. In 2003 plande men voor 2007 een omzet van 3,5 miljard euro, met een merkenportfolio van 1,75 miljard euro. De operationele marge zou circa 7 procent moeten zijn. Wessanen heeft nu een omzet van 1,6 miljard euro met een merkenportfolio van 0,6 miljard euro. De marge bedraagt een schamele 2,6 procent. Het jaar 2006 liet, exclusief de verkoop van Private Label, een teruggang in omzet zien van 6 procent, die voornamelijk veroorzaakt werd door Tree of Life Noord Amerika (ToL NA).

Ondertussen is er natuurlijk wel wat gebeurd. Er is een belangrijke efficiencyslag gemaakt, het werkkapitaal is verlaagd, bedrijfsactiviteiten zijn beter geïntegreerd, nieuwe beheers-systemen zijn ingevoerd en marketing is meer zichtbaar. De marges zijn, ondanks constante prijsdruk, wel wat verbeterd. Kortom, de herstructurering is voltooid en er worden geen bijzondere posten meer verwacht. De lichtpunten van dit moment zijn de geboekte ruim 100 miljoen euro omzet voor ToL NA en een groei met dubbele cijfers voor de grotere merken binnen het portfolio. Het is namelijk de afbouw van de kleine merken die deze groei geneutraliseerd heeft. Een met 25 procent verhoogde marketinginspanning zou dit jaar de grote merken een extra duwtje moeten geven.

Groei zou er ook kunnen komen uit wat kleinere acquisities ter versterking van het merkenportfolio. Een tactische acquisitie om ToL NA enigszins te versterken wordt ook niet meer uitgesloten. Een opsplitsing van Distributie en Merken is niet aan de orde omdat de synergie uiteraard te groot is en het volume aan merken te klein. Van de 80 miljoen euro uit de desinvestering van Private Label zal 30 miljoen voor acquisities gereserveerd worden; de resterende 50 miljoen is bestemd voor inkoop van aandelen. Voor een groot deel zal autonome groei een betere winstontwikkeling moeten dragen. Een heldere strategie met gekwantificeerde doelstellingen voor de komende drie tot vijf jaar ontbreekt echter.

De periode-Veenhof overziende besloot de VEB tegen diens herbenoeming van nog eens vier jaar te stemmen. Bij het ontbreken van een goed gekwantificeerd plan voor 2007-09 lijkt een benoeming voor twee jaar meer dan voldoende. Onder het agendapunt remuneratie verdedigde president-commissaris Durk Jager het voorstel om de directie reeds vanaf plaats negen in een peer group van tien bedrijven aandelen toe te kennen om het management een zetje te geven tot een extra inspanning. Uiteraard stemde de VEB, overigens samen met slechts enkele aandeelhouders, ook hier tegen. In de vergadering, waar met 33 procent van het kapitaal 339 aandeelhouders vertegenwoordigd waren (bij ca. 75 aanwezigen), werd geen vuist gemaakt. Men moet kennelijk ver over de schreef gaan voor het de institutionele beleggers beroert. Maar als dit jaar geen verder perspectief gaat bieden, komt opsplitsing dichtbij.