VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Schoon schip

Een zelfverzekerde bestuursvoorzitter Ad Veenhof trad op open wijze de wantrouwige aandeelhoudersvergadering tegemoet. Na de lange reeks van teleurstellende jaarresultaten had het rampjaar 2003 dan ook wel wat toelichting nodig. De grote boosdoener was Tree of Life Noord-Amerika (TOL NA), waar bleek dat niet alleen de vele dochterbedrijven nooit goed waren geïntegreerd, maar dat ook de distributie inefficiënt op een hoog voorraadniveau werd uitgevoerd. Een doodzonde voor een groothandelsbedrijf werkend met smalle marges.


De catastrofe was compleet toen ook nog bleek dat de balans Tree of Life een aantal dubieuze posten bevatte. Dit laatste resulteerde in de reeds vorig jaar aangekondigde extra afschrijving van veertien miljoen euro, forensisch accountantsonderzoek en tenslotte in uitstel van de definitieve jaarrekening. Uit het praktisch afgeronde accountantsonderzoek is de conclusie getrokken dat geen verdere afschrijvingen noodzakelijk zijn en dat een goedgekeurde jaarrekening in juni aan de aandeelhouders voorgelegd kan worden. Wel is het duidelijk geworden dat het Wessanen bestuur vanuit Nederland onvoldoende toezicht op het Amerikaanse bedrijf heeft gehouden. Het siert CFO Koos Kramer dat hij hieraan de consequentie verbonden heeft vrijwillig af te treden.

Tevens werd in de vergadering bekend gemaakt dat Rick Thorne voormalig bestuurslid en verantwoordelijk voor TOL NA heeft besloten alsnog een kwart van zijn vertrekpremie in te leveren. Het zoeken is nu naar een passend boetekleed voor voormalig bestuursvoorzitter Mac Zondervan. Nu blijkt dat niet alleen zijn strategie faalde, maar dat bovendien de uitvoering ook nog slecht was, lijkt een premie op onbekwaamheid van 2,1 miljoen euro exorbitant.

Gelukkig zijn er ook lichtpunten! Waarschijnlijk was het tweede kwartaal 2003 het absolute dieptepunt. Vanaf het midden van het jaar stegen omzet en bedrijfsresultaat in alle divisies. De kostenbesparende operatie Phoenix die uiteindelijk op jaarbasis 100-115 miljoen euro moet opleveren, ligt voor op het schema en zal eind 2004 zijn afgerond. Men verwacht voor 2004, mede door het succes van Phoenix, een bedrijfsresultaat van zeventig miljoen euro met een nettowinst van twintig tot dertig miljoen, waarbij een laatste reservering voor herstructurering van zeventien miljoen is voorzien.

Op het gebied van corporate governance gaat het roer ook volledig om. De voorgestelde statutenwijziging volgt praktisch volledig de code-Tabaksblat en van nog bestaande afwijkingen wordt overwogen deze alsnog te elimineren. Ook is Wessanen bereid de certificering van aandelen af te schaffen, als in de toekomst in aandeelhoudersvergaderingen voldoende quorum bereikt kan worden. Wel twijfelt men nog of men de voorgestelde afschaffing van beperking op overdracht van gewone aandelen (tot max. 5%) zal effectueren, dit in verband met de bescherming van de kleine aandeelhouder.

Een discussie over het beloningsbeleid ontstond al bij de voorgestelde benoeming in het bestuur van Alec Covington, waarbij een hoog tekengeld noodzakelijk was om de oude rechten af te kopen in zijn voormalige bedrijf. Met name de weigering van commissaris  Kees Storm om de kwantitatieve beloningscriteria  te noemen, stuitte op veel verzet. Wel zegde hij toe achteraf de beloningscriteria te zullen verantwoorden.

Na 3 ½ uur vergaderen bleven de ongeveer 150 aandeelhouders met twee belangrijke vragen zitten:

- Hoe kansrijk is de vol vuur door Veenhof verdedigde nieuwe strategie? Immers een extra merkenondersteuning met ruim vijf procent en een extra R&D-investering plus de gewenste vergroting van de winstmarge met ruim vijf procent vraagt na de geplande besparingen een bruto margevergroting voor de merkproducten van een kleine tien procent. Dit zal niet meevallen met de huidige kleine geografisch gefragmenteerde merken. Het lijkt verstandig geen acquisities te doen voor de nieuwe strategie zich in de praktijk bewezen heeft.

- Wanneer trekken de huidige zittende commissarissen, verantwoordelijk voor hetgefaalde beleid, dezelfde conclusie als Koos Kramer?