VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wellness blijft nog uit!

In de aandeelhoudersvergadering van Wessanen waren weer weinig positieve geluiden te horen. Begrijpelijk, wanneer bedacht wordt dat aandeelhouders Wessanen de afgelopen tien jaar de winst per aandeel met 63 procent hebben zien afnemen, de koers in deze periode hebben zien dalen met 68 procent en twee winstwaarschuwingen moesten verwerken (augustus 2002 en januari 2003).

 In augustus was de winstverwachting over 2002 al neerwaarts bijgesteld van 0,85 euro naar 0,71 euro en in december bleek ook deze doelstelling niet te kunnen worden gehaald. De problemen bij Tree of Life in Noord-Amerika, waar tweederde van de omzet wordt gegenereerd, lijken immers nog niet voorbij. De winst per aandeel over 2002 bedraagt uiteindelijk 0,51 euro. De verwachte winst per aandeel van 0,82 euro over 2003 zal niet worden gehaald en een concrete prognose blijft voorlopig uit.

Duidelijk is dat de in 1999 uitgesproken lange termijn verwachting van een winstgroei per aandeel van jaarlijks tien procent slechts in 1999 en 2000 is gehaald en voorlopig ver buiten bereik ligt. Niettemin waarschuwde president-commissaris Kees Storm dat aandeelhouders niet  “bruusk” moesten reageren. Zelf weigerde Storm overigens nogal bruusk de bandopname van de vergadering in augustus ter beschikking te stellen, nadat diverse aandeelhouders, zich hadden beklaagd over het summiere en misleidende karakter van de notulen van deze vergadering. De sfeer werd daarmee grimmiger.

De discussie in de vergadering concentreerde zich rond het uitvoeren van de moties die in augustus door een grote meerderheid van de aandeelhoudersvergadering van Wessanen waren aangenomen. Deze moties betroffen het aftreden van bestuursvoorzitter Mac Zondervan wegens gebrek aan vertrouwen, het starten van een onderzoek naar opsplitsingscenario´s en het afschaffen van de certificering van aandelen die ertoe leidt dat certificaathouders van Wessanen geen wezenlijke zeggenschap hebben. Zondervan is inmiddels afgetreden na de tweede winstwaarschuwing in korte tijd, maar is overigens nog steeds in functie. De andere moties worden door bestuur en commissarissen genegeerd. De certificering wordt niet beëindigd en het Administratiekantoor – dat het stemrecht uitoefent –
wordt niet opgeheven.

Het AK heeft zich in de aandeelhoudersvergadering nimmer negatief uitgelaten over de ontwikkelingen van de onderneming en de prestaties van het bestuur. Toen gevraagd werd of het bestuur van het Administratiekantoor heeft overwogen om tegen décharge van het bestuur te stemmen, bleek bovendien dat zij dit ten aanzien van 2002 wel hadden overwogen voor tenminste één bestuurslid, maar dat zij daarvan hadden afgezien, nadat hun mede bestuurslid, tevens voorzitter van de raad van commissarissen, Storm, hen daartoe had overgehaald. Daarmee werd nog eens pijnlijk duidelijk hoe ‘onafhankelijk’ het bestuur van het AK is.

Ook de andere belangrijke motie wordt niet gehonoreerd. Alternatieven worden niet bestudeerd omdat “met de strategie niets mis is”. Het bestuur schermde met – uiteraard door Wessanen geselecteerde – fragmenten uit een onderzoek van de Boston Consulting Group (BCG) dat concludeerde dat de strategie valide is. Het antwoord op de vraag welke synergie er nu precies bestaat tussen reformproducten, kroketten en andere producten uit het productenportfolio van Wessanen blijft echter nog vaag. Wel is ook BCG duidelijk geworden –  wat aandeelhouders helaas al langer weten –  dat de uitvoering van de strategie duidelijke gebreken vertoont. In de wetenschap van een slecht track record, blijven aandeelhouders Wessanen bij onzekere marktomstandigheden en het ontbreken van een duidelijke prognose onzeker achter.