VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Top vraagt wéér geduld

Wessanen publiceerde weer teleurstellende halfjaarcijfers. De operationele winst is in het eerste halfjaar 2002 bijna gehalveerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de winst per aandeel daalde van 49 eurocent naar 31 eurocent. Voor heel 2002 wordt de verwachting naar beneden geschroefd: van 85 eurocent naar 71 eurocent per aandeel. Voor volgend jaar stelt de ondernemingsleiding weer een winststijging in het vooruitzicht van vijftien procent tot 82 eurocent per aandeel. Wie de prestaties van de diverse divisies bekijkt moet constateren dat de autonome ontwikkeling zeer zwak is. De Amerikaanse tak van Tree of Life boekte een autonome omzetdaling van 4,5 procent, terwijl de markt met 4 à 5 procent groeit.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering die na de bekendmaking van de cijfers werd gehouden, gaven topman Mac Zondervan en Wessanen’s financiële man aan dat de strategie op koers ligt en dat het bedrijf zeer gezond en ijzersterk is. De realiteit is echter anders. Winst, bedrijfsresultaat en aandelenkoers zitten in een gestaag dalende lijn. Zondervan zit al zeveneneenhalf jaar op de voorzittersstoel en is niet in staat geweest om de onderneming coherent te maken en aandeelhouderswaarde te creëren. De koers is in die tijd gehalveerd. Zijn staat van dienst gaat nog verder terug: Zondervan was bestuurslid van Wessanen ten tijde van de dramatisch mislukte fusie van Bols en Wessanen en draagt dus ook daar verantwoordelijkheid over.

President-commissaris Storm was van mening dat Zondervan niet mocht worden afgerekend op de gehele periode van diens voorzitterschap. In 1999 was immers een transformatieproces in gang gezet en dat moest Zondervan kunnen afronden. Pas als de winstprognose voor volgend jaar niet wordt gehaald, zullen daaraan consequenties worden verbonden. Vervolgens werd een aantal grafieken getoond met de koersontwikkeling van Wessanen ten opzichte van branchegenoten en ten opzichte van de AEXindex. Grafieken vanaf 1999 zodat Wessanen als één na slechtste, voor Numico, uit de bus kwam. Toen werd gevraagd of Storm wist hoeveel winstwaarschuwingen er onder Zondervan waren uitgebracht, bleef hij het antwoord schuldig. Zelfs voor de onwetende buitenstaander is het duidelijk: hoe ernstig is de situatie als je het aantal winstwaarschuwingen niet meer kunt tellen! Het afrekenen naar aanleiding van de cijfers 2003, zoals Storm wil, lijkt redelijk, maar is het niet. De lat is immers extreem laag gelegd, want 82 eurocent in 2003 is lager dan de eerdere prognose voor dit jaar (85 eurocent), de winst 2001 (94 eurocent) en het streefcijfer verbleekt helemaal bij de winst van 1993 (1,39 euro). Bovendien zijn analisten bang dat het herstel in 2003 alleen afkomstig zal zijn van Leerdammer, een bedrijf dat nota bene in de etalage staat.

Aan het eind van de vergadering werd een peiling gehouden over drie moties. 1) Het Administratiekantoor moet worden opgeheven, 2) er dient onderzoek te worden gedaan naar alternatieve scenario’s, zoals opsplitsing, en 3) het bestuur heeft onvoldoende vertrouwen van haar aandeelhouders. De drie moties konden rekenen op de steun van het overgrote deel van de aanwezige aandeelhouders, zowel qua aantal mensen als qua aantal stemmen. Direct na de peiling sloot Storm de vergadering. Hij wilde duidelijk geen vragen beantwoorden met betrekking tot de uitslag van de peiling. Ook hij weet dat in het rapport Peters staat dat een raad van bestuur niet kan functioneren zonder het vertrouwen van de kapitaalverschaffers.

Nu heeft de raad van commissarissen even de tijd om zich opnieuw te bezinnen. Formeel is de invloed van de aandeelhouders beperkt. De Stichting administratiekantoor maakt de dienst uit en de woordvoerder Langman liet dat duidelijk blijken. “Als u met z’n allen over het Administratiekantoor zegt ‘weg met die troep’ en wij zijn het daar niet mee eens, dan gebeurt het niet.” Corporate governance à la Wessanen. De duidelijke peilingen steunen VEB en grootaandeelhouders in hun pogingen om veranderingen bij Wessanen te bewerkstelligen. Wessanen is een schoolvoorbeeld in de corporate governance discussie. Van hoe het niet moet, uiteraard.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net