VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Van rups tot vlinder

In 2000 is de transformatie van Wessanen, tot een bedrijf gericht op wellness-producten, verder voortgezet. De afstoting van de zuivelactiviteiten per 1 juli a.s. in Europa en de VS, alsmede de voorgenomen vermindering van het 35-procentbelang in Campari, gebruik makend van de geplande beursnotering (IPO) in juni a.s., betekenen dat Wessanen zich grofweg voor de helft zal moeten vernieuwen.

Ter zake van de verwachte opbrengst van de Amerikaanse zuivelbedrijven is vorig jaar het dollarrisico afgedekt op een koers van 2,55  2,60 gulden per dollar. Het belang in Campari zal, afhankelijk van de marktomstandigheden op de Milanese effectenbeurs, met minimaal 14 en maximaal 35 procent worden teruggebracht.

Na de acquisities in 2000 van het Duitse Karl Kemper GmbH&Vegeta GmbH en de Franse Distriborg GroupeSA werden inmiddels in 2001 in Nederland Boas BV (distributeur van specials) en Zonnatura (natuurlijke voeding) gekocht. Voor de jaarvergadering werd eveneens de verwerving van een belang van 41 procent in Naturdis BV te Harderwijk (grootste leverancier en distributeur van merkartikelen op het gebied van natuurvoeding en reformproducten in Nederland) aangekondigd.

Wessanen gaat dus door met kralen rijgen en het is de vraag of op deze wijze de door verkoop van zuivelactiviteiten en Campari vrijkomende middelen snel genoeg kunnen worden aangewend. Expansie zal worden gezocht in Europa en de VS, gezien de daar aanwezige koopkracht. Wessanen veronderstelt dat het resterend bedrijf relatief conjunctuurongevoelig is. De praktijk zal uitwijzen of dit inderdaad het geval is. Zo is de groei in special foods in de VS al lager dan verwacht, door de afremming van de Amerikaanse economie.

Het bedrijf heeft als groeidoelstelling een groei van de winst per aandeel van tien procent. Door het wegvallen van de zuivelactiviteiten na 1 juli a.s. is deze doelstelling echter niet haalbaar.Verwacht wordt een groei van het bedrijfsresultaat van de huidige activiteiten (excl. zuivel) van ten minste 15 procent, alsmede een winst per aandeel uit normale bedrijfsresultaten voor afschrijving van goodwill, die ten minste gelijk is aan het jaar 2000.

De focus zal voor 2001 liggen op investeren in sterke merken, uitbreiding van het distributienetwerk en uiteraard innovatie. Voorts zal men zo nodig het middel van de inkoop van eigen aandelen gebruiken om deze groeidoelstelling te halen.

Wessanen zit in Niches en is geen Nestl of Unilever. Aan overgenomen worden denkt het bedrijf niet. Gezien de belangrijke herorintatie van het bedrijf hebben aandeelhouders nog meer dan in het verleden behoefte aan normale kwartaalrapportage. Hierop is dan ook dit jaar weer aangedrongen namens de VEB. Met het oog op de huidige ontwikkelingen zullen de aandeelhouders het realiseren van de verschillende genoemde targets immers graag op de voet willen volgen.