VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Uitgeven aan topbeloningen

Ondanks dat het beloningsbeleid niet op de agenda stond, kreeg de beloning van de bestuursvoorzitter Nancy McKinstry veel aandacht. In de vorige vergadering was onder andere door deVEB gevraagd naar concrete prestatiecriteria, maar deze werden niet gegeven en blijken nu ook achteraf geheim te moeten blijven uit vermeende commerciële overwegingen. Het was vooraandeelhouders derhalve niet mogelijkinzicht te verkrijgen op basis waarvanMcKinstry ongeveer 8,5 miljoen euro kheeft getoucheerd in 2007. Dit bedrag betekent, zoals de vertegenwoordiger van het ABP opmerkte, dat zij wekelijks het bedrag van de Balkenendenorm (salarisplafondvan 171.000 euro voor publieke functies) ontvangt. De VEB heeft, omdat er geen nadere informatie werd gegeven,bij de stemming over de decharge van de leden van de raad van commissarissen tegengestemd.

Ook kunnen er vraagtekens gezet worden bij de stelling van Wolters Kluwer dat de belangrijkste prestatie-indicatoren in 2007 zijn bereikt. De autonome groei is in 2007 opgelopen tot 3,8 procent in 2007 en wordt in 2008 geraamd op vier procent. Maar de vier procent had eigenlijk al vorig jaar gehaald moeten zijn. Deze groeidoelstelling is bovendien niet hoger dan de langjarige gemiddelde groei van de sector. Het rendement op eigen vermogen is met acht procent eindelijk op het niveau van de vermogenkosten gekomen. Voor 2008 wordt echter geen stijging van dit cijfer verwacht. Dit geldt ook voor de ebita-marge van twintig procent. Alleen de winst per aandeel zal naar verwachting stijgen van 1,38 naar 1,52 euro, vooral als gevolg van de aandeleninkoop.

De cijfers werden gedrukt door de Health divisie. De problematische Health-tak raakte onlangs Pfizer kwijt als klant, waardoor de dubbele groeicijfers volledig verdampten. Ook in dit jaar zal dit nog een negatief effect hebben, zodat de omzetgroei voor de Health-divisie slechts een á drie procent zal bedragen. De dreigende recessie in de Verenigde Staten en de kredietcrisis zijn volgens de directie geen reden om de eerder gegeven vooruitzichten te wijzigen. Het risico voor 2008 van de daling van de dollar is grotendeels geneutraliseerd. Evenals in vorige jaren zal in de tweede helft van 2008 de omzet sterker groeien dan in het eerste half jaar.

In de vergadering bleek wederom dat Wolters Kluwer een gebrek heeft aan nieuwe initiatieven, die het bedrijf een extra impuls zouden kunnen geven. Hierdoor weet Wolters Kluwer al jarenlang onvoldoende aandeelhouderswaarde te creëren. Op basis van de laatste jaren moeten aandeelhouders al bijna tevreden zijn als Wolters Kluwer de marktgroei weet te evenaren en daardoor geen marktaandeel verliest. Het is wel te hopen dat de geheime doelstellingen voor de topbeloning van McKinstry iets ambitieuzer zijn.