VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Winstgevende groeiversnelling

Eind maart 2007 is de onderwijsdivisie verkocht voor een bedrag van 774 miljoen euro aan private-equityfonds Bridgepoint Capital. De boekwinst ligt tussen 550 en 600 miljoen euro, terwijl de netto-opbrengst tussen 625 en 675 miljoen euro zal liggen, na aftrek van transactiekosten, belastingen en aanvullende eisen voor stortingen in het pensioenfonds. Van dit bedrag zal 475 miljoen euro worden gebruikt voor het aandeleninkoopprogramma. Een voorstel van aandeelhouders om een deel als superdividend uit te keren haalde het niet in de vergadering. Het restant zal worden gebruikt voor investeringen en het verlagen van schulden. De doelstelling voor een nettoschuld/ebitda-ratio van 2,5 zal volgens cfo Boudewijn Beerkens door deze transactie makkelijk gehaald worden.

In haar presentatie benadrukte bestuursvoorzitter Nancy McKinstry het slagen van het plan om de in de jaren 2003-06 de waarde voor aandeelhouders te verbeteren door het versterken van marktposities, structurele kostenverlaging, investeringen en het aanwezig zijn in online- en softwareproducten en een meer klantgerichte marketing. Ook werden financiële middelen meer aangewend op markten met een grotere groeipotentie. Dit plan resulteerde dan ook in betere resultaten voor 2006. De autonome omzet groeide in 2006 met 3 procent (2005: 2%). De gewone ebitamarge in 2006 bedroeg 17 procent tegen 16 procent in 2005.

De aandeelhouders zijn zeer tevreden over de behaalde resultaten en planmatige aanpak in de jaren 2003–06. Het is nu aan McKinstry of zij de uitdagende strategie voor "accelerate profitable growth" voor 2007 en volgende jaren kan waarmaken. De doelstellingen voor 2007 zijn een autonome omzetgroei met 4 procent en een gewone ebitamarge van 19 à 20 procent. De verwachting is dat de vrije kasstroom in 2007 ongeveer 425 miljoen euro zal bedragen. Voor de jaren na 2007 worden verdere verbeteringen verwacht, maar specifieke doelstellingen voor de lange termijn werden niet gegeven. Aangezien de Verenigde Staten een belangrijke markt is voor Wolters Kluwer werd gevraagd naar de afhankelijkheid van de dollar. Volgens Beerkens wordt het dollarrisico grotendeels afgedekt door leningen in dollars, samenhangende rentebetalingen in dollars en hedgecontracten.

Uitvoerig is in de aandeelhoudersvergadering gesproken over de transparantie van de bestuursbeloningen. De specifieke criteria voor de bonussen zowel vooraf, als achteraf ontbreken in de jaarrekening, hetgeen in strijd is met de code-Tabaksblat. Het bleek dat de beloning van de bestuursleden mede afhankelijk is van de ‘regels’ in het land van herkomst. De sociale lasten van 154.000 euro van Detailleur zijn zo hoog omdat hij een Frans contract heeft. Voor de bonus van McKinstry is rekening gehouden met uitgestelde pensioenschema’s en onder overige uitkeringen is voor haar 197.000 euro opgenomen wegens dubbele huisvestingskosten.

WoltersKluwer is een zogenaamde ‘global company’ en dat blijkt ook uit de multinationale samenstelling van bestuur en de raad van commissarissen. De Amerikaan Jack Lynch is benoemd als nieuw bestuurslid wegens pensionering van Jean Marc Detailleur. Commissaris Harry Pennings is afgetreden na drie termijnen van vier jaar en in zijn plaats is de Fransman Bruno Angelici benoemd.